Co je to EETS

Co je to Evropská služba Elektronického Mýtného (EETS)?

EETS je Evropská iniciativa, která vznikla na základě zkušeností s podobnými projekty na regionální úrovni. Hlavním cílem EU bylo sjednocení způsobů výběru mýtného a otevření trhu externím společnostem, které uživatelům nabízejí konkurenční podmínky. Jak Výběrčí Mýtného, tak i Poskytovatelé EETS vycházejí v tomto ohledu ze:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 a její Akta - Výkonné a Přenesené.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 spolu s rozhodnutím Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009.

Evropská Služba Elektronického Mýtného je nástrojem k dosažení cíle jakým je evropská interoperabilita. Pod pojmem evropská interoperabilita se rozumí možnost uživatelů platit mýtné na zpoplatněných silnicích v Evropské unii na základě jediné smlouvy s poskytovatelem EETS a za použití jediného palubního zařízení (OBE).

Úloha Poskytovatele EETS

V rámci služby EETS Poskytovatel přebírá některé úkoly subjektu pro výběr mýtného v dané oblasti EETS (oblast zpoplatněných silnic spravovaná jedním subjektem, přičemž každý subjekt má samostatnou oblast EETS) a právě on vybírá mýtné za průjezd. Z toho důvodu uživatelé, kteří si zvolili příslušného poskytovatele EETS, plní svou povinnost platit mýtné za průjezd a nemusí využívat služeb vnitrostátního subjektu pro výběr mýtného. V rámci této služby Poskytovatel EETS poskytne uživateli palubní jednotku nezbytnou pro vyúčtování a výběr mýtného. Zúčtování mýtného probíhá mezi uživatelem palubní jednotky a Poskytovatelem EETS a mezi Poskytovatelem EETS a Vedoucím KAS ( Subjekt výběru mýtného).

Kontrola úhrady mýtného v oblasti EETS je řízena Vedoucím KAS.

Za kontrolu úhrady mýtného u uživatelů systému e-TOLL i u poskytovatelů EETS odpovídá Státní Finanční Správa spolu s Inspekcí Silniční Dopravy. Právní důsledky nezaplacení mýtného pro obě skupiny uživatelů jsou stejné.

Krajiny v zóne EETS

Nórsko, Švédsko, Dánsko, Poľsko, Nemecko, Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Španielsko, Portugalsko