Kategorie vozidla a emisní třída vozidla

Vozidla registrovaná v Polsku:

Kategorii vozidla lze určit podle jednoho z následujících dokladů:

 • technického průkazu vozidla
 • karty vozidla
 • výpisu z osvědčení o homologaci

Vozidla registrovaná mimo Polsko:

Hmotnostní třídu vozidla lze určit na základě jednoho z níže uvedených dokumentů:

 • technického průkazu vozidla
 • karty vozidla
 • výpisu z osvědčení o homologaci

 

POZNÁMKA: Pokud nemáte žádný z výše uvedených dokladů, ze kterého lze jednoznačně určit kategorii vozidla, bude vozidlo registrováno s nejvyšší kategorií vozidla, tj. od 12 t.

Emisní třídu vozidla lze určit na základě jednoho z níže uvedených dokumentů:

 • certifikát EURO
 • technického průkaz vozidla
 • karty vozidla
 • výpisu z osvědčení o homologaci
 • výpisu z osvědčení o homologaci
 • dokladu vydaného výrobcem vozidla nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 • certifikátu shody CE
 • kopie dřívějšího technického průkazu se stejným číslem VIN (možnost jednoznačné identifikace vozidla).

Určení emisní třídy v technickém průkazu vozidla:

 • přímo, zápis v technickém průkazu, jako vozidlo Euro (např. Euro 1, Euro 5) nebo
 • podle roku výroby na základě tabulky (týká se vozidel registrovaných v Polsku jako i v zahraničí):

Osobní vozidla, nákladní vozidla nebo vozidla pro zvláštní účely s maximální přípustnou hmotností v naloženém stavu (F2) 3,5 tuny.

Autobusy, tahače, nákladní vozidla nebo speciální vozidla s největší povolenou hmotností (F2) nad 3,5 tuny

Pokud vozidlo s přívěsem přesahuje 3,5 t

Vozidlo bez přívěsu nad 3,5 t

Rok výroby

Třída emisí spalin

Rok výroby

Třída emisí spalin

do 1999

EURO 0 - 2

do 1999

EURO 0 - 2

2000-2004

EURO 3

2000-2004

EURO 3

2005-2009

EURO 4

2005-2007

EURO 4

od 2010

EURO 5 - 6

od 2008

EURO 5 - 6

Tabulka vypracovaná na základě právních předpisů /EU směrnic obsahujících pravidla a limity znečišťujících látek pro danou emisní třídu EURO - uvedeny níže.

Směrnice UE

Stanovení emisí spalin

GKL:G1

EURO 0

GKL:G1 OEST

EURO 0

SKL:S1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1 OEST

EURO 1

SKL:S2

EURO 2