Kalkulačka výše zabezpečení

Uživatel registrovaný v Registru poplatníků systému e-TOLL, který vlastní soubor zúčtovacích účtů v režimu odložené splatnosti, je povinen zajistit zabezpečení.  

Zabezpečení lze provést některou z následujících forem:

  • hotovostní
  • bankovní nebo pojistná garance - neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první požádání.
  • ručení třetí strany

POZNÁMKA

Před stanovením zabezpečení je nutno se seznámit s požadavky týkající se zabezpečení plateb.

Pokud uživatel je majitelem vozidla s DMC ≤ 3,5 t a DMC > 3,5 t a autobusy, tak výši zabezpečení vypočítává pro každou skupinu vozidel zvlášť a při registraci vozidel předloží doklad o celkové výši zabezpečení.

Jak vypočítám výši požadovaného zabezpečení?

  1. Rozdělte vozidla ve svém vozovém parku do skupin podle celkové hmotnosti (do 3,5 t, 3,5 t až 12 t, nad 12 t, autobusy) a emisní třídy (Euro 0-6).
  2. Zadejte údaje pro první skupinu do kalkulačky. Údaje musí být v shodné s údaji uvedenými při registraci. Nezapomeňte správně odhadnout počet kilometrů, které vaše vozy projedou v průběhu 45 dnů po zpoplatněných silnicích. Minimální počet kilometrů pro vozidla do 3,5 t je 2000 zatímco pro vozidla nad 3,5 t a autobusy činí minimální počet kilometrů 2000.
  3. Další skupiny vozidel lze přidat pomocí tlačítka "Přidat další".
  4. Výše garance se vypočítá automaticky.

Požádejte banku nebo pojišťovnu o vystavení garance. Záruka by měla být vystavena jako jeden dokument na celkovou částku vypočítanou v kalkulačce na dobu nejméně 1 roku.

Vzory záruk jsou k dispozici v sekci Vzory dokumentů.

Typ vozidla Třída spalin Počet kilometrů Počet vozidel Náklady