Jak se odhlásiť z viaTOLL

Upozorňujeme, že dne 30. září 2022 vypršela lhůta pro podávání žádostí o vrácení nebo přeúčtování prostředků z vkladu a zůstatku ze systému viaTOLL. Všechny žádosti podané do 30. září 2022 budou posouzeny. Lhůta pro vrácení nebo přeúčtování je 12 měsíců od data podání žádosti. Zaměstnanci Ministerstva financí vynakládají maximální úsilí, aby zajistili co nejkratší dobu zpracování.

Podle čl. 12 zák. 12 ze dne 6. května 2020, o změně ústavy o veřejných komunikacích a některých dalších zákonů (Sb.z. z roku 2020, bod 1087, v platném znění), prostředky zbývající na účtech uživatelů viaTOLL, kteří nepodali žádost o jejich vrácení nebo přeúčtování do 30. září 2022, nepodléhají vrácení a jsou příjmem Národního silničního fondu.

Přihlášky podané po 30. září 2022 nebudou akceptovány.