Karty flotily

Systém e-TOLL umožňuje zabezpečit platby pro účty s odloženou splatností prostřednictvím poskytovatele flotilových karet. Za tímto účelem bude každému registrovanému vozidlu při registraci v systému e-TOLL přidělena karta flotily. Registraci do systému e-TOLL s využitím zabezpečení karty flotily lze provést:

Okona wyboru

  • Zákaznickém Centru
  • Internetovém Zákaznickém Účtu
  • u vybraného poskytovatele flotilových karet

Poskytovatelé flotilových karet poskytují úplnou registraci v systému e-TOLL a komplexní vyúčtovací služby pro předplacené účty i účty s odloženou splatností.

Pokud se rozhodnete registrovat přímo prostřednictvím poskytovatele flotilových karet, tak:

  • může požádat o doplnění nezbytných údajů o registrovaném subjektu nebo vozidlech.
  • před zahájením průjezdu na vnitrostátních úsecích silnic se ujistěte, že každé registrované vozidlo má přidělenou flotilovou kartu