Registrace v e-TOLL / zrušení registrace z viaTOLL;

 • Polský uživatel se může zaregistrovat třemi způsoby:

  • online na webových stránkách etoll.gov.pl vytvořením Internetového Zákaznického Účtu (IKK) (autentizace se provádí prostřednictvím důvěryhodného profilu, pomocí přihlašovacího jména a hesla nebo prostřednictvím aplikace mObywatel).
  • osobně v zákaznických centrech e-TOLL (MOK), kde registraci provádí pracovník MOK
  • prostřednictvím provozovatelů flotilových karet
 • Registrace zahraničního uživatele je možná třemi způsoby:

  • online na etoll.gov.pl vytvořením Internetového Zákaznického Účtu (IKK) (autentizace se provádí pomocí přihlašovacího jména a hesla. K tomu budete potřebovat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, typ a číslo dokladu totožnosti). Toto přihlášení je určeno pro osoby, které k přihlášení nepoužívají důvěryhodný profil nebo aplikaci mObywatel.
  • stacionární v zákaznických centrech e-TOLL (MOK), kde registraci provádí pracovník MOK
  • prostřednictvím provozovatelů flotilových karet
 • Ano, uživatel může pod jedním účtem zaregistrovat více vozidel bez ohledu na zvolený typ financování.

 • Po 30. září 2021 bude v případě nezaplacení mýtného v systému e-TOLL jízda po zpoplatněných silnicích představovat porušení povinnosti uvedené v článku 13 odst. 1 bodě 3 zákona o veřejných silnicích, za které bude uložena pokuta, s výjimkou případů uvedených v zákoně o veřejných silnicích.

 • Všechny platby budou provedeny stejným způsobem platby, který použil uživatel při provádění platby na účet viaTOLL. Pokud nebude možné provést vrácení finančních prostředků stejným způsobem, bude vrácení peněz provedeno na bankovní účet uvedený uživatelem. Pro vrácení finančních prostředků je třeba podat žádost v online účtu nebo vyplnit formulář pro zrušení registrace v systému e-TOLL a zaslat jej na adresu kontakt@etoll.gov.pl nebo jej předložit v jednom ze Center Zákaznické Podpory.

  Dokončení
  Vrácení jistoty se provede na písemnou žádost uživatele veřejné komunikace do 30 pracovních dnů ode dne uzavření souboru zúčtovacích účtů správcem mýtného, a to po uhrazení dlužného elektronického mýtného. V případě předplaceného zúčtovacího účtu - vrácení se provede na základě písemné žádosti uživatele veřejné komunikace do 30 pracovních dnů od potvrzení žádosti.

 • Pro účtování poplatků je nutné propojit vozidlo se zařízením, které umožňuje při registraci odesílat geolokační údaje do systému e-TOLL.

  Uživatelé mají k dispozici:

  • OBU zařízení - dostupné v distribuční síti e-TOLL a u autorizovaných partnerů
  • Zařízení ZSL - dostupné ve vozidlech uživatelů
  • Mobilní aplikace e-TOLL PL – umožňující využití mobilního telefonu jako zařízení přenášejícího geolokační údaje

  Nezapomeňte také aktivovat vybrané zařízení. V opačném případě nebudou účtovány žádné poplatky

 • Zařízení lze přenášet mezi vozidly, ale teprve po přiřazení daného zařízení do přenášeného vozidla. V opačném případě bude řidiči uložena správní pokuta.

 • Internetový zákaznický účet (IKK) je samoobslužná služba určená k vedení účtu v systému e-TOLL. Prostřednictvím IKK se můžete zaregistrovat do systému e-TOLL, nastavit klíčové parametry služeb a přizpůsobit je svým potřebám a také:

  • nastavit fakturační účty, pro které určíte způsob financování jízd.
  • registrovat vozidla a přiřadit je k preferovanému zařízení (mobilní aplikace, OBU, ZSL).
  • spravovat své finance, dobíjet zůstatek nebo platit debetní příkazy.
  • přidat další uživatele, kteří vám v souladu s udělenými oprávněními pomohou s obsluhou vašeho účtu e-TOLL.
  • kontrolovat ukončené jízdy v systému e-TOLL a ověřovat provedené platby.
 • Uživatel si může v internetovém Zákaznickém Účtu (IKK) přidat více vozidel k jednomu zúčtovacímu účtu a poté si v aplikaci e-TOLL PL vybrat, kterým vozidlem chce cestu uskutečnit. Stačí, když všem přidaným vozidlům v IKK přidělíte stejné podnikatelské číslo mobilního zařízení (business ID). Upozorňujeme, že pro využívání aplikace pro přenos geolokačních dat e-TOLL PL je třeba se zaregistrovat do IKK.

  Podrobnosti najdete na webových stránkách: https://www.etoll.gov.pl/cz/nakladni-vozidla/registrace-v-systemu-e-toll/jak-se-prihlasit-do-e-toll/