Ostatní;

  • Jedním z hlavních cílů zavedení nového systému výběru mýtného e-TOLL je zlepšit a zefektivnit dopravu na polských silnicích. Systém e-TOLL je řešení založené mimo jiné na geolokační technologii využívající mimo jiné bezplatné mobilní nástroje pro registraci a účtování jízd na zpoplatněných silnicích nebo silničních úsecích. Díky využití moderních řešení systém e-TOLL přispívá ke zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti na polských silnicích.

  • Ustanovení zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 1376, ve znění pozdějších předpisů) nestanoví lhůtu pro vyřízení stížností týkajících se funkčnosti a nástrojů systému. Bez ohledu na to se Ministerstvo financí vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby reklamace uživatelů byly vyřízeny bez zbytečného odkladu.      

    Jediný termín, který vyplývá z předpisů týkajících se projednání reklamace správnosti vyměřeného elektronického mýtného, vyplývá z § 8 nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 8. června 2021 o elektronickém mýtném vybíraném v Systému elektronického mýtného KAS a převodu pokut. Podle tohoto ustanovení se reklamace uživatele veřejných komunikací na správnost vyměřeného elektronického poplatku projedná do 30 dnů od jejího podání.