Kontrola správného placení mýtného;

  • Na vybraných místech, v síti silnic podléhajících povinnosti platit elektronické mýto, byla nainstalována zařízení a systémy pro kontrolu správného placení mýtného. Stacionární kontrolní body jsou doplněny zařízeními dočasně instalovanými v různých místech v mýtné silniční síti a ve vozidlech. V případě nezaplacení elektronického mýtného ukládá GITD uživateli správní pokutu. Kontrolu správného úhrazení elektronického mýtného provádějí také inspektoři a úředníci celní a daňové služby GITD pomocí zařízení a systémů instalovaných ve vozidlech používaných pro mobilní kontrolu. Podrobný popis kontroly a výši pokud najdete na záložce „Kontrola plateb mýtného“ na webu etoll.gov.pl

  • Pokud při kontrole správnosti provedené platby elektronického mýtného v systému e-TOLL Hlavní Inspektor Silniční Dopravy nebo Úředníci Celní a Finanční Správy zjistí, že řidič vozidla poskytl nesprávné údaje, mohou na něho uložit správní pokutu.