Aktuality

Změna seznamu poskytovatelů karet flotily a rozsahu služeb pro uživatele e-TOLL

1 července 2022

  • Od 1. července 2022 bude moci každý vydavatel karet flotily navázat přímou spolupráci s šéfem Národní správy daní (KAS).
  • Elektronické mýtné bude možné uhradit jako zábezpeku kartou flotily

Od 1. července letošního roku se změní pravidla spolupráce mezi šéfem KAS a vydavateli karet flotily v oblasti evidence a placení mýtného na zpoplatněných úsecích komunikací ve správě GDDKiA. Každý vydavatel karet flotily po absolvování integračních testů s kladným výsledkem a zajištění zábezpeky bude moci podepsat smlouvu s šéfem KAS bez zprostředkování integrátora služeb.

Změny pro uživatele

Změny se týkají uživatelů těžkých a lehkých vozidel, kteří se zaregistrovali a platí za jízdy v systému e-TOLL pomocí karet flotily.

Od 1. července bude možné v systému e-TOLL platit elektronické mýtné jako zábezpeku kartou flotily.

Později budou zpřístupněny služby spojené s využíváním předplacených plateb (předplacený účet) s využitím karet flotily na zákaznických centrech a v internetovém zákaznickém účtu. Pracujeme na jejich rychlém zpřístupnění uživatelům.

Seznam dodavatelů karet flotily

Aktuální seznam poskytovatelů karet v systému e-TOLL je k dispozici na webu etoll.gov.pl

Před zahájením cesty se ujistěte, že váš dodavatel karet flotily je integrován do systému e-TOLL.