Aktuality

ZAŘÍZENÍ ZSL PRO e-TOLL a SENT - aktualizace

30 září 2021

Upozorňujeme, že lhůta pro využívání stávajících služeb a zařízení ZSL byla prodloužena do 31. října 2021.

V souvislosti se spuštěním systému e-TOLL byly na portálu PUESC (https://www.puesc.gov.pl/) zpřístupněny nové služby ZSL pro systém e-TOLL a systém SENT. Subjekty poskytující dopravcům služby monitorování tranzitu tedy mohou:

 • registrovat služby ZSL - "nové služby ZSL",
 • registrovat zařízení ZSL ve prospěch uživatelů (dopravců) - "nová zařízení ZSL".

 

Informace pro uživatele a dodavatele ZSL využívající službu e-TOLL

Pokud provozujete přepravu po zpoplatněných komunikacích a nepřepravujete zboží, na které se vztahuje systém SENT, zaregistrujte nové služby a zařízení ZSL do dne, kdy začnete používat systém e-TOLL.

 

Informace pro uživatele a dodavatele ZSL využívající pouze službu SENT

Pokud provádíte přepravu mimo zpoplatněné komunikace, ale přepravujete zboží, na které se vztahuje systém SENT, zaregistrujte nové služby a zařízení ZSL do 30. září 2021.

DŮLEŽITÉ:

 • stávající čísla zařízení ZSL můžete používat do 30. září 2021,
 • do 30. září 2021 můžete spravovat a přidávat další zařízení pomocí stávajících služeb ZSL - od 1. října 2021 již nebude možné přidávat další zařízení pomocí stávajících služeb ZSL a registrace stávajících čísel zařízení ZSL bude zrušena,
 • registrace nových služeb a zařízení ZSL do 30. září 2021 automaticky nedeaktivuje stávající čísla zařízení ZSL, což znamená, že jedno zařízení bude mít 2 čísla (stávající a nové číslo) a uživatel bude moci používat každé z nich.

Informace pro uživatele a poskytovatele ZSL využívající službu SENT a e-TOLL

Provádíte-li přepravu po zpoplatněných komunikacích a zároveň přepravujete zboží, na které se vztahuje systém SENT, zaregistrujte nové služby a zařízení ZSL do dne, ve kterém začnete používat systém e-TOLL.

DŮLEŽITÉ:

 • pokud registrujete nové služby a zařízení ZSL před datem, kdy začnete používat systém e-TOLL:
  • pro systém e-TOLL - nepoužíváte nová čísla zařízení ZSL,
  • pro účely systému SENT - můžete použít nová čísla zařízení ZSL nebo použít stávající čísla zařízení ZSL,
 • ode dne, kdy začnete používat systém e-TOLL:
  • pro účely e-TOLL - musíte používat nová čísla zařízení ZSL,
  • pro účely SENT - musíte použít nová čísla zařízení ZSL.

Znamená to, že:

 • pokud se pohybujete po zpoplatněné silnici a zároveň přepravujete zboží, na které se vztahuje SENT, můžete používat pouze nová čísla zařízení ZSL,
 • pro účely systému e-TOLL nelze využívat dosud zaregistrovaná čísla zařízení ZSL pro účely systému SENT.