Aktuality

Ukončení provozu viaTOLL. Změny pro řidiče od 1. října 2021.

24 září 2021

  • Do konce platnosti viaTOLL zbývá pouze 8 dní. Neotálejte a přejděte na systém e-TOLL.
  • V novém systému zaplatíte jak za jízdu po státních silnicích, tak po dálnicích spravovaných státní správou GDDKiA.
  • Od 1. října 2021 bude zavedena nová organizace dopravy na mýtných místech na dálnici A2 (Konin- Stryków) a dálnici A4 (Wrocław-Sośnica).
  • Od tohoto data nebudou viaBOX a viaAUTO fungovat. Stávající uživatelé těchto zařízení by měli používat mobilní aplikaci e-TOLL PL nebo palubní zařízení kompatibilní s e-TOLL.

Systém e-TOLL je v provozu od 24. června letošního roku. Bylo v něm zaregistrováno již více než 300 000 vozidel. Uživatelé těžkých vozidel by měli co nejdříve přejít na e-TOLL. Samotná registrace v novém systému nezpůsobuje ztrátu možnosti využívat systém viaTOLL až do 30. září 2021, tj. do data, kdy bude její provoz ukončen. Je třeba si pamatovat, že poplatky za mýtné je možné platit pouze v jednom systému. Každý uživatel se také musí odhlásit ze systému viaTOLL a může tak učinit buď před 30. zářím, nebo po něm. Informace o tom, jak zrušit registraci viaTOLL, jsou k dispozici na etoll.gov.pl.

Vzhledem ke zvýšenému provozu v zákaznických centrech viaTOLL doporučujeme uživatelům, aby nás kontaktovali prostřednictvím dostupných online kanálů. Uživatelé mají čas na vrácení zálohy za palubní jednotku (tzv. OBU/viaBOX) a přeúčtování finančních prostředků do 30. září 2022.

Jak se zaregistrovat do e-TOLL

1. Vyberte zařízení, pomocí kterého budou data GPS přenášena do systému:

  • mobilní aplikace e-TOLL PL, kterou si můžete zdarma stáhnout z Google Play a App Store, nebo
  • palubní zařízení OBU nebo ZSL nabízené schváleným dodavatelem e-TOLL (první zařízení je již k dispozici na Pohraničních Distribučních Centrách e-TOLL, ale hlavní distribuce probíhá prostřednictvím schválených dodavatelů tohoto zařízení).

Aktuální seznamy dodavatelů:

UPOZORNĚNÍ: Každé zařízení má svůj unikátní firemní identifikátor.

2. Zaregistrujte se a vytvořte si Internetový Účet Zákatníka (IKK)

3. Identifikace subjektu (fyzická osoba nebo společnosti), který bude hradit poplatky.

4. Vytvoření fakturačního účtu

5. Přidání vozidla do svého účtu

6. Zvolte formu financování, způsob platby v režimu:

  • zálohové platby
  • paušální platby se zabezpečením

7. Propojení palubní jednotky s vozidlem

8. Aktivujte palubní jednotku podle pokynů provozovatele nebo spusťte mobilní aplikaci e-TOLL PL.

 

Změny pro řidiče na dálnicích A2 a A4

V souvislosti s ukončením provozu mýtného systému viaTOLL dojde od 1. října 2021 ke změnám v organizaci provozu v Místech Výběru Mýtného (MPO) na úsecích dálnice A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica.

Nová organizace provozu na MPO bude znamenat:

1. vyhrazení dvou vjezdových a dvou výjezdových krajních pruhů na každém mýtném místě pouze pro vozidla používající systém e-TOLL.

2. vyhrazení dvou vjezdových a dvou výjezdových krajních pruhů na každé Stanici Výběru Mýtného (PPO) pouze pro vozidla používající systém e-TOLL. Zbývající jízdní pruhy na MPO budou až do 30. listopadu 2021 fungovat v režimu manuálního mýtného, kde lze mýtné platit kartou nebo v hotovosti.

Při vjezdu/výjezdu z dálnice přes Místa Výběru Mýtného je nutné věnována pozornost správnému výběru nájezdovému/výjezdovému pruhu. Každý z nich je jasně a čitelně označen, co řidičům usnadňuje bezproblémový výjezd ze zpoplatněné silnice.

Změny pro uživatele viaBOX a viaAUTO

Od 1. října 2021 nebude možné hradit mýtné pomocí palubních jednotek viaBOX a viaAUTO. Stávající uživatelé těchto zařízení by měli od tohoto data platit mýtné elektronicky pomocí mobilní aplikace e-TOLL PL nebo palubních zařízení kompatibilních s e-TOLL. Uživatelé lehkých vozidel (celková hmotnost nepřesahující 3,5 tuny) mohou do 30. listopadu 2021 využívat také manuální výběr mýtného.

1. prosince 2021 konec závor na státních dálnicích

Na začátku prosince čekají řidiče další změny:

  • zvednutí závor na zpoplatněných úsecích dálnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wroclaw-Sośnica), způsobí, že provoz bude plynulý bez zastavování;
  • úhrada za jízdu bude možná pouze prostřednictvím aplikace e-TOLL PL, palubního zařízení OBU/ZSL nebo formou elektronické jízdenky (určené pro lehká vozidla). Nákup takové jízdenky bude možný např. na čerpací stanici a nákup nebude vyžadovat žádné zařízení ani geolokační údaje. Stačí uvést registrační značku vozidla a specifikovat úsek silnice, po kterém se má cesta uskutečnit.