Aktuality

Přístroje ZSL využívané pro systém SENT.

16 prosince 2021

V návaznosti na oznámení informující o ukončení provozu starých služeb ZSL určených pro potřeby systému SENT přinášíme informace týkající se další etapy prací.

Od 17. prosince letošního roku.:

  • plánuje se odhlášení zařízení z tzv. starých služeb ZSL;
  • geolokační údaje ze zařízení ZSL registrovaných ve starých službách ZSL nebudou systémem SENT-GEO akceptovány;
  • lokalizátor ZSL registrovaný ve starých službách ZSL nelze použít pro účely systému SENT a využít ho tak ve formulářích dostupných na PUESC.

Pokud jste provozovatelem ZSL:

  • na e-mailovou adresu přiřazenou vašemu účtu v PUESC vám zašleme seznam zařízení ZSL registrovaných ve starých službách ZSL, jejichž registrace bude zrušena;
  • od 17. prosince tohoto roku již nebude možné přenášet geolokační údaje ze zařízení registrovaných ve starých službách ZSL do služby SENT-GEO.

Pokud jste dopravcem, který používá zařízení ZSL pro systém SENT:

  • ujistěte se, že je používané zařízení ZSL zaregistrováno a správně nakonfigurováno v nových službách ZSL;
  • nezapomeňte, že uživatel lokalizátoru ZSL je podle zákona ze dne 9. března 2017 o systému monitorování silniční a železniční přepravy zboží a obchodu s palivy (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 1857) povinen poskytovat aktuální geolokační údaje o dopravních prostředcích.

Rádi bychom připomněli, že v současné době platí jedna aplikace pro systémy e-TOLL a SENT a je možné používat lokalizátory ZSL registrované pouze v rámci nových služeb ZSL. Více informací naleznete v sekci Aktuality.