Aktuality

Pravidla průjezdu mýtnými branami na dálnicích A2 a A4

7 července 2021

 • Na mýtných branách na dálničních úsecích Konin-Stryków (A2) a Wrocław-Sośnica (A4) jsou vyhrazeny mýtné pruhy pro uživatele palubních jednotek e-TOLL, viaTOLL a viaAUTO.
 • Řidiči lehkých vozidel, kteří dosud nepoužívají systém e-TOLL, by měli pokračovat v jízdě směrem k pruhům na levé straně Místa Výběru Mýtného.
 • Pokud řidič omylem vjede na dálnici v pruhu pro e-TOLL a viaTOLL, musí při výjezdu z dálnice zaplatit mýtné v okénku ( manuálně).

Jízdní pruhy vyhrazené pro uživatele e-TOLL a viaTOLL jsou označeny informačními tabulemi s logem nového systému e-TOLL umístěnými nad vozovkou (před vjezdem do Místa Výběru Mýtného) a nad mýtnými branami. Jedná se o pravý nájezdový a výjezdový pruh dálnice, kde se závory otevírají automaticky.

Kdo smí jezdit v pruzích e-TOLL

Tyto jízdní pruhy mohou využívat uživatelé systému e-TOLL, systému viaTOLL nebo uživatelé s personalizovaným zařízením viaAUTO a viaBOX. Řidiči lehkých vozidel (celková hmotnost nepřesahující 3,5 tuny) mohou po registraci (viz jak to provést) a stažení mobilní aplikace e-TOLL PL platit za jízdu prostřednictvím nového systému. Aplikaci můžete zdarma stáhnout z Google Play nebo AppStore.

Prohlédněte si, jak zahájit mýtný průjezd v aplikaci e-TOLL PL.

Vyhrazené krajní pruhy nejsou určeny pro řidiče používající anonymní palubní jednotky viaAUTO, které nejsou přiřazeny vozidlům, v nichž jsou instalovány. V případě pochybností o typu vašeho zařízení viaAUTO kontaktujte Zákaznické Centrum Obsluhy Zákazníka viaTOLL.

Co mám udělat, když jedu ve špatném jízdním pruhu?

Řidiči, kteří nepoužívají systémy e-TOLL, viaTOLL nebo personalizované palubní jednotky viaAUTO, by měli při vjezdu a výjezdu z dálnice najíždět k branám na levé straně Místa Výběru Mýtného.

Pokud řidič omylem vjede na dálnici do pruhu určeného pro uživatele systémů e-TOLL a viaTOLL, měl by pokračovat v jízdě (bez otáčení a zastavování vozidla) a při výjezdu z dálnice zajet k pokladně pro uživatele manuálního systému výběru mýtného (označené značkou výběrčího) a zaplatit mýtné. V tomto případě se mýtné vybírá za nejdelší zpoplatněný úsek dané dálnice. Zaplacením poplatku manuálně vyhnete se uložení dodatečného příplatku.

Organizace mýtných bran na úseku A4 Wrocław-Sośnica:

 • V Bodech Výběru Mýtného Żernica a Karwiany jsou dva pravé výjezdové pruhy vyhrazené pro e-TOLL a viaTOLL, ve kterých není možné platit mýtné manuálně.
 • Na všech Bodech Výběru Mýtného na dálnici A4 je jeden vjezdový pruh vyhrazen pro uživatele systému e-TOLL.
 • Na Stanicích Výběru Mýtného byla změněna funkce pravého výjezdového pruhu určeného pro e-TOLL, k zajištění na něm obsluhy 3 systémů výběru mýtného (manuální, viaTOLL, e-TOLL). V případě, že uživatel v takovém pruhu informuje výběrčího mýtného, že zaplatil mýtné v rámci systému e-TOLL (SPOE KAS), bude mu povolen průjezd.
 • Na Stanicích Výběru Mýtného je levý výjezdový pruh určen pouze pro manuální obsluhu a pro uživatele systému viaTOLL. Tento pruh není určen pro uživatele e-TOLL.
 • Na všech vjezdových pruzích určených pro uživatele systému e-TOLL je možné si vzít lístek z podavače lístků. To způsobí, že i když řidič omylem vjede do vjezdového pruhu určeného pro e-TOLL, aniž by měl nainstalovanou mobilní aplikaci e-TOLL PL, obdrží dálniční lístek. Dálnici bude moci opustit přes bránu určenou pro manuální výběr a zaplatit touto formou.

Organizace mýtných bran na úseku A2 Konin-Stryków:

 • V období zvýšeného prázdninového provozu, od páteční 15. hodiny do nedělní půlnoci, bude zavedena možnost vybírat vjezdové lístky v pruzích vyhrazených pro uživatele e-TOLL pouze v Bodech Výběru Mýtného pro řidiče, kteří ještě nezaplatili za průjezd v novém systému.
 • Po odebrání dálničního lístku bude moci řidič opustit dálnici branou určenou pro manuální výběr a zaplatit touto formou.
 • Tato opatření budou prováděna v závislosti na intenzitě provozu.