Aktuality

Nové sazby mýtného pro těžká vozidla

4 ledna 2022

  • Od roku 2022 se změní sazby mýtného na zpoplatněných úsecích silnic pro těžká vozidla.
  • Změna se týká mechanismu valorizace.
  • Zvýšení mýtného zvýší příjmy Státního Silničního Fondu (KFD) a možnosti rozvoje silniční infrastruktury v Polsku.

Od 1. ledna 2022 budou v Polsku platit nové sazby mýtného za užívání zpoplatněných úseků silnic. Uživatelé vozidel a souprav těžkých vozidel (s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a autobusů) zaplatí za každý kilometr jízdy po zpoplatněné silniční síti o 0,01 až 0,03 zł více než doposud. Sazby tzv. elektronického mýtného závisí na kategorii silnice, kategorii vozidla a emisní třídě. Změna sazeb byla oznámena v prohlášení Ministra Infrastruktury ze dne 2. prosince letošního roku o sazbách elektronického mýtného pro rok 2022. Vyplývá to z mechanismu valorizace, který byl o několik měsíců dříve zaveden v zákoně o změně zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu a některých dalších zákonech ze dne 15. dubna 2021. Tento mechanismus předpokládá, že sazba mýtného bude v následujícím roce zvýšena o index růstu spotřebitelských cen z prvních tří čtvrtletí roku 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Tento index, vyhlášený Předsedou GUS po skončení třetího čtvrtletí letošního roku, dosáhl hodnoty 104,2, což odpovídá růstu cen o 4,2 %.

Elektronické mýtné je určeno na rozvoj silnic

Elektronické mýtné je v Polsku povinné pro uživatele těžkých nákladních vozidel na zpoplatněných silnicích. Toto mýtné je příjmem Státního Silničního Fondu, jehož prostředky jsou určeny především na výstavbu silniční infrastruktury. Zvýšení příjmů KFD povede ke zvýšení investičního potenciálu na státních silnicích, což se projeví ve zlepšení komfortu řidičů, zkrácení času jízdy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Sazby mýtného za 1 km zpoplatněné silnice se od zavedení elektronického mýtného systému v Polsku, tj. od roku 2011, nevalorizují a jsou na nejnižší úrovni ve srovnání s evropskými zeměmi. Účelem valorizace sazeb o index inflace je zachovat jejich reálnou hodnotu a zajistit možnost zvýšení výdajů státní pokladny na silniční infrastrukturu.

Hodnoty sazeb mýtného platné od 1. ledna 2022 jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.etoll.gov.pl

Nižší sazba elektronického mýtného do konce prosince

Od 1. října do 31. prosince 2021 budou uživatelé těžkých vozidel platit o 30 % méně za jízdu s e-TOLL. Snížení sazby mýtného mělo dopravním společnostem usnadnit přizpůsobení se změně mýtného systému. Toto snížení platí pouze do 31. prosince 2021 a po tomto datu budou uživatelé platit 100 % mýtných sazeb platných od ledna 2022 za každý ujetý kilometr zpoplatněné silnice.

Odpočet e-TOLL v ročním vyúčtování

Podnikatelé mohou při přiznání svých příjmů za rok 2021 využít úlevu na dani z příjmu tzv. jako úleva e-TOLL. Tato úleva platí od 29. června 2021 a týká se výdajů na vybavení vozidel zařízeními pro výběr mýtného v systému e-TOLL. Její maximální výše je 500 zł (bez DPH) za každé vozidlo poplatníka, který v roce 2021 uskutečnil jízdu a zaplatil za ni elektronicky v novém systému. Odpočitatelné jsou pouze výdaje vzniklé v roce 2021. Více informací o úlevách na dani, naleznete na stránkách: https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/ulga-podatkowa/.