Aktuality

Náhrady ze systému viaTOLL pouze do 30. září 2022. Podejte žádost ještě dnes

22 června 2022

Připomínáme blížící se termín ukončení pro podávání žádostí o vrácení zálohy za zařízení viaBOX (OBU) a prostředků ze smluv uzavřených v systému viaTOLL.

Příkaz k vrácení zbývajících prostředků v systému viaTOLL, jehož platnost vypršela, lze podat do 30. září 2022. Tímto dnem končí zákonná lhůta 12 měsíců od 30. září 2021 pro vrácení vkladů nebo zůstatků (nebo jejich přeúčtování), která vyplývá z čl. 12 zákona ze dne 6. května 2020, o změně ústavy o veřejných komunikacích a některých dalších zákonů (Sb.z. z roku 2020, bod 1087 ve znění pozdějších předpisů).

Po 30. září 2022 budou veškeré prostředky zbývající na účtech v systému viaTOLL a zálohy na přístroje převedeny do Národního silničního fondu.

Nezapomeňte! V MOK e-TOLL nemůžete vrátit OBU za účelem vrácení zálohy