Aktuality

Dopravci, neváhejte a registrujte se v systému e-TOLL

23 července 2021

  • Do 30. září trvá přechodné období, během něhož oba systémy budou fungovat -
    jak e-TOLL, tak viaTOLL.
  • Kromě úlev na nákup zařízení OBU/ZSL připravily Ministerstvo Financí a Státní Finanční Správa balíček dalších usnadnění pro dopravce.
  • Doporučujeme vám změnit viaTOLL na e-TOLL a nenechávat to na poslední chvíli.

Od 24. června 2021 je možné v systému e-TOLL platit mýtné za těžká vozidla na zpoplatněných státních silnicích a za těžká a lehká vozidla na zpoplatněných úsecích dálnic Konin-Stryków (A2) a Wrocław-Sośnica (A4). Od tohoto data jsou uživatelům k dispozici všechny služby e-TOLL.

K dispozici uživatelům e-TOLL je postupně rozšiřovaná síť Center Zákaznické Podpory a 24 hodinová infolinka .

viaTOLL pouze do 30. září

- Nepředpokládáme prodloužení přechodného období. Stávající systém viaTOLL pro těžká vozidla bude ukončen 30. září 2021. Dopravci tak mají čas připravit se na provoz v novém systému a přejít na e-TOLL v době, která jim nejvíce vyhovuje. Apeluji však o to, aby to nebylo na poslední chvíli, těsně před termínem ukončení. Abychom motivovali dopravní průmysl k využívání e-TOLL, nabízíme kromě již existující slevy na zařízení OBU/ZLS další balíček výhod. –  informuje vedoucí Státní Finanční Správy Magdalena Rzeczkowska.

Systém již využívá přibližně 65 tisíc vozidel. 2 miliony - to je počet kilometrů, které ujeli řidiči platící za jízdu v systému e-TOLL.

Do 30. září tohoto roku budou uživatelé viaTOLL obsluhováni podle stávajících pravidel. Během tohoto období vám doporučujeme odregistrovat se v systému viaTOLL a vrátit OBU zařízení. Po 30. září se zůstatek kauce vrací pouze na základě elektronické žádosti.

Registrace v systému e-TOLL

Registrace do systému e-TOLL je možná od 25. května na adrese etoll.gov.pl. Je nutné vybrat zařízení, které se bude používat pro přenos geolokačních dat do nového systému. Každý řidič bude moci používat aplikaci e-TOLL PL nebo zařízení OBU a ZSL nabízená externími dodavateli.

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout z obchodů Google Play a App Store. OBU jednotka a zařízení ZSL jsou v současné době distribuovány schválenými dodavateli. Kompletní seznam dodavatelů:

Další zjednodušení pro dopravce

Během jednání Výboru Veřejných Financí a prvního čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o investičních fondech, správě alternativních investičních fondů a zákon o obchodování s finančními nástroji (tisk č. 1358), byly předloženy pozměňovací návrhy zavádějící další ulehčení pro dopravce.

Navrhuje se, aby v systému e-TOLL byly sazby mýtného a elektronického mýtného během přechodného období sníženy o 25 % ve srovnání se stávajícími sazbami.

Realizován je také požadavek dopravců týkající se omezení důsledků případného selhání zařízení pro určování geolokalizační polohy. Uživatelé budou moci zaplatit za průjezd bez přenosu dat do systému a pokračovat v cestě bez zařízení GPS. Ve výjimečných případech, např. při přepravě živých zvířat, bude možné pokračovat v jízdě bez opuštění zpoplatněné silnice, např. na nejbližším parkovišti, a následně zaplatit za jízdu do 3 dnů od jejího ukončení.

Úlevy pro dopravce jsou již v platnosti

Nařízení zavádějící úlevu na nákup zařízení OBU/ZSL jsou platná od 29. června 2021.

Od příjmů si můžete odečíst náklady vynaložené v roce 2021 na pořízení OBU/ZSL zařízení (nákup, leasing) a jejich údržbu, např. náklady na předplatné. Výše odpočtu závisí na počtu OBU/ZSL zařízení. Maximální výše úlevy činí 500 PLN (bez dph) za každé vozidlo poplatníka, který v roce 2021 uskutečnil cestu a zaplatil za ni elektronicky.