Porucha zařízení - postup

Pokud již jedete po zpoplatněné silnici s e-TOLL a vaše zařízení je nefunkční, můžete zaplatit mýtné bez přenosu dat do systému a pokračovat bez funkčního zařízení GPS poté, co nahlásíte trasu přejezdu.

V Internetovém Zákaznickém Účtu využijte funkci "Doplnit přejezd" a zadejte místo, kde zařízení přestalo fungovat, a cíl cesty. Jakmile tak učiníte, můžete pokračovat v jízdě.

Mýtné za trasu je zapotřebí zaplatit předem. Pokud máte předplacený účet, musíte mít dostatečný kredit na zaplacení mýtného. Pokud nemáte žádný kreditní zůstatek, doplňte ho před zasláním deklarace.

Ve výjimečných situacích, např. když vozidlo:

  • se účastní záchranných operací;
  • se používá pro přepravu živých zvířat, mléka, léků, nebezpečného zboží, betonu a komunálního odpadu;
  • pro autobusy přepravující cestující;

prohlášení o jízdě může být podáno až 3 dnů po jejím ukončení.