O zařízeních GPS

V systému e-TOLL lze elektronický výběr mýtného umožnit několika způsoby:

OBU (On Board Unit)

Díky palubní jednotce (OBU) je možné elektronicky vybírat mýtné. Aby bylo možné využívat silniční síť zahrnutou do systému e-TOLL, musí být vozidlo vybaveno OBU jednotkou nebo zařízením ZSL dostupným v distribuční síti. OBU je zařízení třídy GNSS, které odesílá geolokační údaje do systému e-TOLL prostřednictvím přenosu dat.

Po zakoupení palubní jednotky si přečtěte návod a pokyny, které jsou s ní dodávány. Je také nezbytné zaregistrovat se v systému e-TOLL a přiřadit palubní jednotku k vybranému vozidlu. OBU jednotka by měla být instalována v souladu s pokyny výrobce.

Zařízení OBU, která jsou schválena k použití (tj. ta, která prošla testy pro systém e-TOLL), jsou k dispozici prostřednictvím distribuční sítě operátory OBU.

ZSL (Externí Lokalizační Systém)

V případě zařízení ZSL se obraťte na svého operátora ZSL, aby aktivoval dodatečnou službu e-TOLL a pokud je to nutné, zařízení vyměnil. V případě nových uživatelů, kteří chtějí využívat služeb operátora ZSL, se obraťte na některého z operátorů uvedených na internetových stránkách Ministerstva Financí, kteří získali kladný výsledek vstupních testů k zavedení systému e-TOLL, stejně jako jejich zařízení, co potvrzuje splnění požadavků systému e-TOLL. Takový operátor nainstaluje do vozidla zařízení ZSL a aktivuje službu e-TOLL.

Při používání zařízení ZSL se nezapomeňte zaregistrovat do systému e-TOLL a přiřadit dané zařízení ZSL k vozidlu, ve kterém je instalováno.

Nezapomeňte! Před zakoupením zařízení se ujistěte, že je zařízení schváleno pro e-TOLL a že provozovatel, který zařízení nabízí, je schválen pro e-TOLL.

Aplikace e-TOLL PL

Zdarma ke stažení v Google Play nebo AppStore.
Aplikace umožňuje platbu mýtného, dobíjení a sledování zůstatku na účtu, jakož i plnění povinností dopravců citlivého zboží v systému SENT-GEO.

 

Viz infografika na OBU/ZSL