Reklamace

Za účelem podání žádosti mohou uživatelé systému e-TOLL a systému Manuálního Výběru Mýtného použít jednu z následujících forem kontaktu:

Online

 • formulář žádosti je k dispozici v zákaznické zóně e-TOLL (po přihlášení na stránce etoll.gov.pl).
 • kontaktní formulář dostupný na etoll.gov.pl (pro Uživatele, kteří nejsou zaregistrováni v systému e-TOLL.
 • e-mailová zpráva zaslaná na adresu kontakt@etoll.gov.pl

Zákaznické call centrum

 • žádost podáte telefonicky na Zákaznickém call centrum (TCOK poskytuje informace v polštině, angličtině, němčině a ruštině):
  • +48 22 24 337 77 - číslo určeno uživatelům z Polska i ze zahraničí, cena hovoru podle tarifu operátora

Písemně

 • oznámení zaslané na adresu: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.Pro rychlejší přesměrování vaší záležitosti na příslušné oddělení uveďte na obálku "týkající se systému e-TOLL".

Místa Zákaznické podpory

 • osobní žádost, kterou lze provést v jednom z Center Zákaznické Podpory e-TOLL.

Žádosti podané uživateli e-TOLL e-mailem nebo poštou by měly obsahovat identifikační údaje Uživatele, tj. ID zákazníka a/nebo číslo zúčtovacího účtu.

Finanční žádosti

 Finanční žádosti jako jsou například vrácení finančních prostředků ze zúčtovacích účtů, převody finančních prostředků mezi zúčtovacími účty apod. se přijímají:

 • v elektronické podobě po přihlášení k internetovému účtu zákazníka e-TOLL.
 • na vyplněném a podepsaném reklamačním formuláři zaslaném na adresu kontakt@etoll.gov.pl.
 • na jednom z Center Zákaznické Podpory e-TOLL v písemné formě.

Připomínáme, že podle předpisů systému e-TOLL: "Všechny vratky budou provedeny stejnou platební metodou, jakou Uživatel provedl danou platbu. Pokud nebude možné provést vrácení peněz stejným způsobem, bude vrácení peněz provedeno na bankovní účet uvedený Uživatelem."

Informace nezbytné pro zpracování žádosti

V zájmu co nejrychlejšího vyřízení žádosti by měl Uživatel, který podává dotaz, stížnost, žádost nebo reklamaci, uvést údaje podle níže uvedené tabulky:

Čeho se týká:

Požadované informace:

Nesprávné fungování zařízení/aplikace

V žádosti uveďte:

· datum

· úsek

· číslo silnice, kde k situaci došlo

· místo a čas vjezdu

· místo a čas výjezdu

Nedobití zúčtovacího účtu

Platba v hotovosti:

· originál/kopie potvrzení o dobití účtu/platbě mýtného.

· datum

· informace o místě události

· výše dobití/mýtného

Platba kreditní kartou / kartou flotily:

· 4 poslední číslice karty použité při platbě

· číslo transakce

· datum

· informace o místě události

· výše dobití/mýtného

Nesprávné dobití zúčtovacího účtu

Vrácení finančních prostředků z zúčtovacího účtu

Vrácení finančních prostředků ze zúčtovacího účtu

· číslo Zákazníka

· číslo zúčtovacího účtu

· číslo účtu

· majitel účtu

· číslo IBAN a SWIFT (pro uživatele ze zahraničí)

· adresa majitele účtu (pro uživatele ze zahraničí)

 Obecné informace

Odpovědi na dotazy Uživatelů jsou poskytovány v polštině a angličtině. Každému předloženému dotazu nebo žádosti je přiděleno individuální číslo, pod kterým lze sledovat stav případu.