Subjekt platící mýtné a údaje o vozidle

Fyzická osoba - nevykonávající podnikatelskou činnost:

Dokumenty:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • technický průkaz vozidla
 • doklad potvrzující emisní třídu EURO (akceptovatelné jsou specifické, běžně používané certifikáty potvrzující emisní třídu).
 • plná moc, je-li registrace provedena třetí osobou na jménem jiné osoby

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení majitele, držitele nebo uživatele vozidla.
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa (nutná pro online registraci)
 • rodné číslo nebo jiné identifikační číslo používané ve státě trvalého pobytu nebo jméno a číslo dokladu, který identifikuje fyzickou osobu, která nevykonává podnikatelskou činnost a která je majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla, a název státu, který doklad vydal.

Fyzická osoba - provozující podnikatelskou činnost:

Dokumenty:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • technický průkaz vozidla
 • doklad potvrzující emisní třídu EURO (akceptovatelné jsou specifické, běžně používané certifikáty potvrzující emisní třídu).
 • plná moc, je-li registrace provedena třetí osobou na jménem jiné osoby
 • pokud není možné importovat údaje o subjektu ze státních rejstříků Polské republiky nebo údaje upravit ručně, je nutné doplnit dokumenty potvrzující správnost uvedených údajů (sken dokumentu).

 

Informace o subjektu:

 • název firmy
 • registrační číslo
 • právní forma
 • číslo DIČ
 • číslo a série dokladu totožnosti osoby zastupující společnost
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa (nutná pro online registraci)
 • rodné číslo, daňové identifikační číslo (DIČ) nebo jakékoli jiné identifikační číslo používané v zemi trvalého pobytu nebo sídla, nebo číslo, pod kterým je majitel, držitel nebo uživatel vozidla identifikován pro účely DPH nebo daně z přidané hodnoty.

 

Podnikatelský subjekt s právní subjektivitou:

Dokumenty:

 • výpis ze soudního rejstříku nebo jiný registrační doklad společnosti
 • občanský průkaz nebo cestovní pas zástupce
 • technický průkaz vozidla
 • doklad potvrzující emisní třídu EURO (akceptovatelné jsou specifické, běžně používané certifikáty potvrzující emisní třídu).
 • plná moc, je-li registrace provedena třetí osobou na jménem jiné osoby
 • pokud není možné importovat údaje o subjektu ze státních rejstříků Polské republiky nebo údaje upravit ručně, je nutné doplnit dokumenty potvrzující správnost uvedených údajů (sken dokumentu).

 

Informace o subjektu:

 • název firmy
 • sídlo firmy
 • právní forma
 • číslo DIČ
 • číslo a série dokladu totožnosti osoby zastupující společnost
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa (nutná pro online registraci)
 • rodné číslo, daňové identifikační číslo (DIČ) nebo jakékoli jiné identifikační číslo používané v zemi trvalého pobytu nebo sídla, nebo číslo, pod kterým je majitel, držitel nebo uživatel vozidla identifikován pro účely DPH nebo daně z přidané hodnoty.

Informace o vozidle:

 • registrační číslo
 • země registrace vozidla
 • stanovení povolené hmotnosti soupravy s nákladem
 • úroveň emisí spalin