Právní základ

Vnitrostátní právní předpisy - Zákony

Popis

Zákon ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu

Souhrnné znění

 


Oznámení Předsedy Sejmu Polské republiky ze dne 18. listopadu 2020 o vyhlášení souhrného znění zákona o zpoplatněných dálnicích a Národním Silničním Fondu

 

Stanoví pravidla pro financování výstavby zpoplatněných dálnic a státních silnic z prostředků Státního silničního fondu, pravidla pro uzavírání smluv o výstavbě a provozu a pro výběr mýtného za průjezd po dálnicích.

 

Zákon ze dne 15. dubna 2021 o změně zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu a některých dalších zákonů

Upravuje mimo jiné otázky týkající se zpoplatnění dálnic na koncesních úsecích, placení mýtného s elektronickým přenosem geolokačních údajů do SPOE KAS, nákupu elektronické dálniční známky, určení vedoucího KAS jako orgánu kontrolujícího správnost placení dálničních poplatků od uživatelů lehkých vozidel, jakož i ve způsobu kontroly prováděné na pozemních komunikacích.

 

Vnitrostátní právní předpisy - Nařízení

Popis

Nařízení Ministra Infastruktur ze dne 24. června 2020 o způsobu stanovení výskytu ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo výskytu události snižující stupeň této bezpečnosti.

Určuje způsob určení výskytu ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo události,  která snižuje bezpečnost silničního provozu.

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 27. září 2003 ve věci podrobných činností orgánů ve věcech týkajících se  uvedení vozidel do silničního provozu a vzorů dokumentů v těchto věcech.

Oznámení Ministra Infrastruktury ze dne 4. října 2019 ve věci vyhlášení souhrnného znění Nařízení Ministra Infrastruktury o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se uvedení vozidel do silničního provozu a vzorů dokumentů v těchto věcech.

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění nařízení o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se uvedení vozidel do silničního provozu a vzorů dokumentů v těchto věcech.

Ve znění pozdějších předpisů k 3. prosinci 2020.

Nařízení Ministra Dopravy, Výstavby a Mořského Hospodářství ze dne 25. dubna 2012 o sazbách mýtného za průjezd po dálnicích

Právní stav ke dni 25. dubna 2012. Určuje sazby mýtného za ujetí 1 km dálnice pro jednotlivé kategorie vozidel.

Nařízení Rady Ministrů ze dne 16. července 2002 o zpoplatněných dálnicích

Oznámení Předsedy Rady Ministrů ze dne 20. září 2013 ve věci vyhlášení souhrnného znění nařízení Rady Ministrů ve věci zpoplatněných dálnic

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 11. května 2021 ve věci způsobu ověřenií uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Určuje způsob ověření uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 8. června 2021 ve věci elektronického mýtného vybíraného v Elektronickém systému výběru mýtného NFS

Nařízení upravuje otázky souvísející s vyúčtováním a platbam v Elektronickém systému výběru mýtného NFS, co zaručuje rovné zacházení se spotřebiteli.