Předplacený účet

Platební metody

ikona online

Dobíjení účtu prostřednictvím Internetového Účtu Zákazníka (IKK)/mobilní aplikace e-TOLL PL:

  • bankovní převod
  • platební karta
  • karta flotily
  • mobilní platby - BLIK, Pay-By-Link

ikona sklep

Dobití účtu v zákaznickém centre

  • platební karta
  • karta flotily
  • hotově

ikona zegar

Termín pro elektronickou úhradu poplatků

Naúčtované mýtné za průjezd se automaticky odečte od zůstatku na zúčtovacím účtu uživatele.

portfel

Používání se zpoplatněné silniční sítě a finančních prostředků na účtu

Elektronické mýtné se platí před zahájením jízdy po úsecích státních silnic, za které se vybírá elektronické mýtné. Uživatel by měl mít na účtu e-TOLL dostatek finančních prostředků na pokrytí celého plánovaného přejezdu.

Poplatky se vybírají za užívání jednotlivých zpoplatněných úseků silnic. Uživatel je uvidí po přihlášení se do Internetového Zákaznického Účtu (IKK).

Ikona czas wstecz

Zaplacení poplatku do 3 dnů od ukončení přepravy.

Pokud není jízdné zaplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na fakturačním účtu, bude jízdné strženo z vašeho účtu nejpozději do 3 dnů po skončení cesty, pokud:

  • doplníte finanční prostředky na svém účtu na částku, která vám umožní uhradit dlužný poplatek
  • geolokační údaje pro daný průjezd byly přeneseny z mobilního zařízení, palubní jednotky nebo externího lokalizačního systému do systému e-TOLL.

Pokud se do systému e-TOLL nepřenesou data z vašeho mobilního zařízení, palubní jednotky nebo externího lokalizačního systému, nebudete moci zaplatit dlužné elektronické mýtné.

Mýtné se nevybírá v případě, že se zjistí porušení předpisů. na základě kontroly při průjezdu po zpoplatněné silnici. V takovém případě bude subjektu odpovědnému za spáchání přestupku uložena správním rozhodnutím pokuta za nezaplacení elektronického poplatku (podle zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985).

Po uplynutí 3 dnů od ukončení jízdy, za kterou nebylo zaplaceno elektronické mýtné, již nebude platba možná. Finanční pokutu za porušení povinnosti platit elektronické mýtné ukládá Hlavní Inspektor Silniční Dopravy formou správního rozhodnutí.

Výše správních pokut za jednotlivá porušení povinností stanovených zákonem ze dne 21. března 1985 jsou uvedeny v části - Kontrola.

Ikona zwrot

Vrácení nevyužitých prostředků

Pro vrácení finančních prostředků z vašeho účtu musíte podat písemnou žádost s pokyny pro vrácení finančních prostředků. Příkaz lze podat prostřednictvím Internetového Účtu Zákazníka (IKK) nebo v Zákaznickém Centru (MOK). Vedoucí KAS vrací finanční prostředky stejným způsobem, jakým byly vloženy, tj. při platbě kartou - vrácení se provede na stejnou kartu, kterou byla platba provedena, při platbě bankovním převodem - vrácení se provede na bankovní účet, který uživatel uvedl v žádosti.

Pokud není možné vrátit nevyužité prostředky uvedeným způsobem, vrátí je uživatel (nebo oprávněná osoba) na bankovní účet uvedený v příkazu.

Ikona uwagaDŮLEŽITÉ
Neplaťte příkazy k úhradě, které jsou vystaveny na předplacené zúčtovací účty (prepaid).