Informace pro dodavatele flotilových karet

Vzor smlouvy mezi vedoucím KAS (Národní daňová správa) a dodavatelem flotilových karet

Doporučujeme Vám přečíst si vzor smlouvy spolu s přílohami. Materiál vyšel v polském jazyce.

Zájemcům o přímou integraci se systémem e-TOLL zároveň doporučujeme  kontaktovat dodavatele flotilových karet na e-mail: fci@etoll.gov.pl

Materiály ke stažení:

Smlouva

Příloha č. 1_Rozsah_prác

Příloha č. 3_Měsíční_report

Příloha č. 4_ Licenční smlouva

Příloha č. 5_ Klauzule čl. 14 smlouvy pro zástupce podnikatele

Příloha 6_ Klauzule 14 smlouvy pro klienty podnikatele

Příloha č. 7_ Prohlášení o důvěrnosti

Příloha č. 8_ Vyjádření_podnikatele