Která vozidla jsou zpoplatněna

Systém e-TOLL je povinný pro všechna motorová vozidla a jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny a také pro autobusy bez ohledu na jejich maximální povolenou hmotnost.

V souladu se zákonem ze dne 6. května 2020, kterým se mění zákon o veřejných silnicích a některých dalších zákonech, se v Polsku na zpoplatněných dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných státních silnicích uplatňuje elektronický výběr mýtného. Všechny příjmy ze systému e-TOLL jdou do Státního Silničního Fondu. Budou použity na další investice k rozšíření silniční sítě v Polsku a na modernizaci stávající silniční infrastruktury.

Systém e-TOLL je povinný pro řidiče, kteří řídí vozidla:

Vozidla s maximální přípustnou hmotností > 3,5 t a < 12 t

Osobní automobil s přívěsem

 

Minibus

  • Osobní automobil s přívěsem o celkové maximální povolené hmotnosti vozidla a přívěsu nad 3,5 tuny
  • Minibus s méně než 9 místy k sezení s přívěsem a celkovou povolenou hmotností vozidla a přívěsu nad  3,5 tuny.

 

Nákladní vozidlo

 

Sedlový tahač

  • Sedlový tahač s návěsem s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny
  • Sedlový tahač bez návěsu s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny
  • Nákladní vozidlo nad 3,5 tuny

Vozidla s maximální povolenou hmotností 12 t

 

Nákladní automobil

  • Nákladní automobil s maximální povolenou hmotností nad 12 tun
  • Nákladní automobil s maximální povolenou hmotností nad 12 tun a tažným přívěsem

Sedlový tahač

  • Sedlový tahač s návěsem o maximální povolené hmotnosti nad 12 tun

Autobusy

 

Autokar

  • Autokar / autobus s více než 9 místy k sezení (včetně řidiče) bez ohledu na povolenou celkovou hmotnost.
  • Autokar / autobus s více než 9 místy k sezení (včetně řidiče) s přívěsem bez ohledu na jeho maximální povolenou hmotnost.