Infolinka e-TOLL

Telefonické Centrum Podpory Zákazníků je 24hodinová infolinka, která poskytuje pomoc uživatelům systému e-TOLL. Infolinka je provozována na těchto číslech:

  • 800 101 101 - bezplatné telefonní číslo určené pro uživatele pevných linek v Polsku
  • +48 22 521 10 10 - bezplatné číslo určené pro uživatele mobilních telefonů a pro uživatele ze zahraničí - hovor je zpoplatněn podle ceníku operátora.

 

Ikona globu

Informace poskytneme v jazyce:

  • polském
  • anglickém
  • německém
  • ruském

Přihlášky přijímáme na korespondenční adrese e-TOLL Ministerstwo Finansów, Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) a od 24. května letošního roku také na e-mailové adrese kontakt@etoll.gov.pl.

Konzultanti Telefonického Centra Zákaznické Podpory pomáhají v následujících případech:

Věc

Ve věci

Jak můžeme pomoci

Reklamace

 

Podání reklamace

Konzultant vysvětlí případné nejasnosti a v případě potřeby doplnění informací sestaví žádost o objasnění záležitosti s příslušnými odborníky.

 

Ověření stavu podané reklamace

Konzultant ověří aktuální stav reklamace a bude informovat o případných dalších krocích k objasnění záležitosti.

Informace o službě e-TOLL

Informace o síti zpoplatněných silnic

Konzultant vám sdělí, na kterých silnicích se mýtné vybírá a kde se nacházejí Zákaznická Centra, kde můžete vyřídit i záležitosti týkající se e-TOLL.

Registrace

Konzultant vám vysvětlí, jak se zaregistrovat do systému e-TOLL a jaké dokumenty budou požadovány. V případě potřeby poskytne potřebnou podporu při registraci pomocí Internetového Zákaznického Účtu.

Obsluha Internetového Zákaznického Účtu

Konzultant uvede, které záležitosti lze vyřídit samostatně online prostřednictvím Internetového Zákaznického Účtu. V případě potřeby vás bude provázet všemi kroky potřebnými k vyřešení záležitosti.

Sazby a výpočet poplatků

Konzultant vám poskytne informace o sazbách mýtného platných pro vámi vybrané vozidlo, druh silnice a vypočítá odhadované náklady na průjezd vámi zadané trasy.

e-ticket

Poradce vám vysvětlí, co je to e-ticket, jak a kde si ji můžete koupit a jak se jízdenka vrací

Obsluha palubního zařízení

Konzultant vysvětlí, jak přidat palubní zařízení do systému e-TOLL, a vysvětlí principy jeho fungování (týká se pouze zařízení zakoupených na prodejnách e-TOLL).

Webové stránky e-TOLL

Konzultant vám poradí, kde najdete důležité informace o e-TOLL, a pomůže vám používat interaktivní nástroje, tj. mapu sítě zpoplatněných silnic a vyhledávač MOK, jakož i kalkulačku mýtného a garance.

Obsluha zákaznického účtu

Ověření zůstatku

Konzultant poskytne informace o finančních prostředcích na zúčtovacích účtech nebo, v případě účtu s odloženou splatnosti nebo sdělí jaké procento zabezpečení zůstává k využití.

Příkazy a poplatky

Konzultant zkontroluje a objasní případné pochybnosti týkající se vystavených oznámení o dlužných částkách a účtovaných transakcí.

Změna údajů

Konzultant může změnit kontaktní údaje a parametry komunikace, např. nastavení oznámení nebo newsletteru.

Změna parametrů registrovaných vozidel nebo palubních zařízení

Konzultant aktivuje/deaktivuje účty vozidel za účelem zablokování nebo aktivace výběru mýtného. Změní přiřazení palubní jednotky k účtu vozidla, pokud je používaná v jiném vozidle.

Správa uživatelských účtů zákazníků

Konzultant poskytne informace o uživatelských účtech zákazníka a provede změny přístupu