e-ticket;

 • Jde o jednu z platebních metod za přejezd dálnicí na úsecích státních dálnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica), která je v platnosti od 1. prosince 2021 v systému e-TOLL.

 • e-ticket je služba určená uživatelům lehkých vozidel, tj. osobních automobilů, motocyklů a vozidel s celkovou povolenou hmotností do 3,5 tuny, kteří využívají zpoplatněné úseky dálnice A2 (Konin-Stryków) a dálnice A4 (Wrocław Sośnica) spravované Generálním Ředitelstvím Silnic a Dálnic.

 • E-ticket lze vrátit pouze v pobočce partnera systému e-TOLL, kde byl e-ticket zakoupen. 

 • Zakoupení e-ticketu nevyžaduje registraci v systému e-TOLL.

 • Aplikace e-TOLL PL TICKET slouží k nákupu e-ticketu. Je určena k instalaci do mobilního zařízení uživatele. Využívání této aplikace podléhá pravidlům uvedeným v Obchodních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů aplikace e-TOLL PL TICKET. Aplikaci lze stáhnout z obchodu Google Play - pro mobilní zařízení se systémem Android a pro mobilní zařízení se systémem iOS - z obchodu App Store. Stažení a používání aplikace je bezplatné. Aplikace e-TOLL PL BILET neshromažďuje geolokační údaje a nevyžaduje registraci v systému e-TOLL.

 • e-ticket lze zakoupit až 60 dní před plánovanou cestou. Uživatel může mít současně několik e-ticketů k využití v budoucnu. Ticket je platný 48 hodin od uvedeného data a času. Pokud změníte své plány, můžete ho vrátit před uvedeným zahájení jízdy.

 • Chcete-li zakoupit e-ticket, musíte zadat následující údaje:

  1. poznávací značka vozidla
  2. stát registrace vozidla
  3. kategorie vozidla (vozidlo <3,5 t nebo motocykl)
  4. úsek dalnice (uvedení počátečního a koncového uzlu)
  5. datum a čas plánovaného zahájení jízdy.
 • Mýtné se vybírá podle zákona ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu (tj. Sbírka zákonů z roku 2022, položka 2483, ve znění pozdějších předpisů - dále jen u.a.p.).

 • Pokud změníte své plány, můžete zakoupený e-ticket vrátit, je nutné to provést před deklarovaným datem a časem cesty. Vrácení můžete provést stejným způsobem, jakým jste e-ticket zakoupili.

  Nezapomeňte si ponechat individuální číslo - identifikátor, který má každý e-ticket. Toto číslo je nutné uvést při vrácení e-ticketu.

 • e-ticket platí pro řidiče na zpoplatněných úsecích dálnic spravovaných Generálním Ředitelstvím Státních Silnic a Dálnic:

  • A2 - Konin – Stryków (99 km)
  • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)

  Pro řidiče lehkých vozidel je na úseku dálnice A4 Wrocław-Sośnica jízda v rámci uzlů na obchvatu Gliwic (Kleszczów - Gliwice Sośnica) zdarma. Není nutné kupovat e-ticket ani používat aplikaci e-TOLL PL.

 • Platnost e-ticketu končí 48 hodin po deklarovaném datu a čase cesty nebo ve chvíli ukončení jízdo po úseku, na který byl ticket zakoupen.

  Každý sjezd z dálnice neznamená konec cesty. Pokud si řidič zakoupí e-ticket na cestu ceným úsekem a během jízdy opustí dálnici na dřívějším sjezdu, platnost e-ticketu nekončí. Řidič se může vrátit na trasu a pokračovat v jízdě na zbývajících úsecích na stejném e-ticketu během těchto 48 hodin.

 • Při kontrole prováděné inspektory Silniční Dopravní Inspekce, příslušníky Celní a Finanční Správy a Policie je nutné předložit individuální číslo - identifikátor, který má každý e-ticket.

 • V souladu s Čl. 37ge. odst. 1  a odst. 2 Zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu za nezaplacení mýtného za užívání dálnice, včetně pokračování v jízdě po dálnici nebo jejím úseku po uplynutí data a času uvedeného na e-ticketu, se účtuje dodatečný poplatek ve výši 500 PLN, který je splatný do 14 dnů. Pokud je dodatečný poplatek uhrazen do 7 dnů ode dne doručení výzvy, snižuje se jeho výše na 400 PLN. Dodatečný poplatek se nevybírá, pokud je do 3 dnů od ukončení cesty mýtné za tuto cestu zaplaceno zakoupením e-ticketu.
  Dodatečný poplatek se nevybírá, pokud v termínu do 3 dnů ode dne ukončení jízdy po dálnici nebo úseku dálnice je mýtné za jízdu zaplaceno způsobem uvedeným v čl. 37a odst. 9.

  V případě silniční kontroly může být na základě dodatečného poplatku vybrána záloha, pokud řidič žije v zemi, která není s Polskem vázána dohodou nebo ujednáním o spolupráci při vzájemném vymáhání tohoto poplatku.

  Pokud se při kontrole zjistí, že řidič nemá platný e-ticket nebo zařízení GPS, které přenáší geolokační údaje do systému e-TOLL (aplikace e-TOLL PL, OBU/ZSL), bude mu uložena pokuta ve výši 500 PLN. Pokutě podléhá i jednání řidiče, směřující ke znemožnění správného přečtení poznávacích značek vozidla (zakrývání, zdobení, přidávání dalších znaků apod.).

 • Nahrazení systému výběru mýtného pomocí vinět na systém elektronického výběru mýtného za přejezd po státních silnicích (1. července 2011) má za cíl zefektivnit systémy výběru mýtného fungující v Polsku: poplatky za viněty a poplatky za přejezd po zpoplatněných dálnicích.
  Poplatky vinětové typu byly paušální a nebyly vázány na skutečné užívání silnice vozidly, byly tedy nesouměrné k reálným nákladům spojeným s užíváním silnice.
  Elektronické mýtné je poplatek za skutečně ujetý počet kilometrů, založený na principu "uživatel platí" a "znečišťovatel platí", a to zavedením diferencovaného mýtného za přejezd po dálnici v závislosti od vlivu vozidla na životní prostředí.

 • Systém elektronického výběru mýtného e-TOLL funguje na základě satelitní technologie GNSS a bezdrátového přenosu dat a slouží k úhradě elektronického mýtného pro těžká vozidla a dálničního mýtného pro lehká vozidla. Je plně integrován s již zavedenými systémy Ministerstva Financí, jako je ANPRS nebo SENT. Hodnota elektronického mýtného se vypočítá na základě geolokačních údajů předaných do systému. Systém umožňuje také platbu mýtného na úsecích dálnic A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Pro uživatele lehkých vozidel (platících mýtné na dálnici) je od 1. prosince k dispozici druhý způsob platby - zakoupení e-ticketu nebo, podobně jako u elektronického mýtného, přenos globalizačních dat pomocí aplikace e-TOLL PL nebo zařízení OBU či ZSL přijatých do systému. Technologie použité v systému e-TOLL umožnily zavést na zpoplatněných dálnicích plynulou jízdu bez závor, a tím ukončit systém manuálního výběru mýtného. V případě části koncesovaných úseků je zavedený systém videotollingu založen na technologii OCR (kamera, která automaticky snímá registrační značku vozidla). Pokud se vozidlo přiblíží k mýtné bráně a může mýtné zaplatit, např. pomocí aplikace spolupracující se systémem, závora se automaticky zvedne.  Použití technologie videotollingu v systému e-TOLL by vyžadovalo vybudování samostatného, nezávislého informačního systému, který by sloužil pouze řidičům na úsecích A2 a A4, a integraci systému s již fungujícím systémem e-TOLL. Je třeba také zdůraznit, že řešení použitá v systému e-TOLL umožňují plynulý průjezd dálnicí bez nutnosti výstavby a údržby mýtných bran, a přispívají tak ke zvýšení propustnosti těchto dálničních úseků a zvýšení komfortu jízdy pro řidiče, kteří již nebudou nuceni stát v dopravních zácpách před vjezdem na dálnici.

 • Pokud před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice nebo během jízdy na takovém úseku zjistíte, že nemáte platný e-ticket:

  - nezastavujte těsně před vjezdem - ohrožujete sebe i ostatní,

  - kupte si e-ticket co nejdříve, např. s pomocí spolujezdce. Můžete tak učinit i během cesty, kdy se bezpečně zastavíte na vyhrazeném místě. e-ticket si poté můžete zakoupit v aplikaci e-TOLL TICKET, v aplikacích partnerů nebo na nejbližší čerpací stanici našich partnerů (seznam partnerů, jejich aplikací a čerpacích stanic je k dispozici na etoll.gov.pl),

  - během jízdy mohou příslušníci Celní a Finanční správy, Policie a Inspektoři silniční dopravy zkontrolovat, zda máte platný e-ticket, v případě, že jeho platnost vypršela nebo e-ticket nebyl zakoupen, uloží vám pokutu ve výši 500 zł,

  - pokud vaše jízda nebyla kontrolována a nebyla vám uložena pokuta a nestihli jste si během jízdy zakoupit e-ticket, můžete si chybějící e-ticket zakoupit do konce třetího dne po ukončení jízdy. Pokud si jízdenku v této lhůtě nezakoupíte nebo si ji zakoupíte po uplynutí 3 dnů od ukončení cesty, bude vám účtován dodatečný poplatek ve výši 500 zł (na základě přečtení poznávací značky vašeho vozidla infrastrukturou systému e-TOLL),

  - nezapomeňte aby u nákupu chybějícího e-ticketu, zároveň behem jízdy jak po jejím ukončení uvést datum i čas shodný s okamžikem vjezdu na dálnici jako počátek jeho platnosti.

 • Ano. Uživatel může trasu opustit na dřívějším uzlu, ale za zbývající úseky trasy nedostane náhradu. Vrátit e-ticket lze pouze před plánovaným datem a časem zahájení jízdy.

 • Ne, e-ticket je jednorázová dálniční známka, která je platná po dobu 48 hodin od data a času začátku cesty uvedeného na ticketu na deklarované trase. Pokud řidič znovu vjede na stanovenou trasu, může být jeho jízda zaznamenána jako nezaplacená. Řidič může být požádán o zaplacení dodatečné přirážky ve výši 500 PLN.

 • Pokud vaše cesta nebyla kontrolována, nebyla vám uložena pokuta a nestihli jste si během cesty zakoupit e-ticket, můžete si chybějící ticket zakoupit do konce třetího dne po ukončení cesty.   Pokud si ticket v této lhůtě nezakoupíte nebo si ji zakoupíte až po 3 dnech od ukončení jízdy, může vám být uložen dodatečný poplatek ve výši 500 PLN (na základě snímání poznávací značky vašeho vozidla infrastrukturou systému e-TOLL).

  Při zakoupení chybějícího e-ticketu v průběhu jízdy jak i po ukončení nezapomeňte zadat datum a čas vjezdu na dálnici jako začátek platnosti ticketu.

 • Ve stacionární prodejní síti partnerů systému e-TOLL je možné obdržet potvrzení o vydání e-ticketu v tradiční papírové podobě. Vydání e-ticketu na čerpacích stanicích se dokládá výtiskem, který je pořízen na fiskální tiskárně, ale není účtenkou, je označen jako "Nefiskální". Na e-ticket se nevydává daňový doklad. V případě transakcí platební nebo flotilovou kartou můžete navíc obdržet další výtisk potvrzující transakci kartou. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je možné obdržet příkaz k úhradě s údaji zákazníka (faktura se sazbou ND).

 • Ne, při silniční kontrole nemusíte mít doklad o zakoupení e-ticketu. Každý e-ticket má své vlastní unikátní IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO TICKETU. Řidič si může, ale nemusí uschovat číslo zakoupené nebo vydaného e-ticketu na čerpací stanici a předložit jej v případě kontroly během jízdy. V souladu s čl. 37a odst. 30 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu se údaje uvedené na ticketu (včetně unikátního čísla ticketu, registrační značky vozidla, země registrace vozidla, úseku dálnice, za který bylo mýtné vybráno, doby platnosti ticketu, počtu km, výši mýtného) shromažďují v systému elektronického výběru mýtného KAS a uchovávají se v tomto systému po dobu nejméně 12 měsíců a nejdéle 24 měsíců, počínaje koncem kalendářního roku, v němž byla dálnice nebo její úsek projeta, pokud před uplynutím této doby nebyla vydána výzva uvedená v čl. 37a odst. 30 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu. 37ge odst. 7 výše uvedeného zákona je zahájeno správní, exekuční nebo správní soudní řízení, v němž jsou údaje nezbytné; v takovém případě jsou údaje uchovávány až do skončení daného řízení.

 • Ano. Při současném používání dvou aplikací, jejichž systém je založen na přenosu geolokačních údajů, je uživateli za stejnou cestu účtován dvojí poplatek.

 • Platné platební metody v systému e-TOLL jsou k dispozici na webových stránkách:

  https://etoll.gov.pl/lekkie/system-e-toll/czym-jest-e-toll/o-systemie/

 • Při použití systému Autopay si nemusíte kupovat klasický e-ticket, protože systém sám ve správný čas zjistí vaši polohu a automaticky vám ticket naúčtuje při výjezdu z dálnice. Stačí mít v telefonu nainstalovanou aplikaci a souhlasit s push oznámeními. Aplikace je založena na technologii GPS, ale shromažďuje pouze polohu vozidla při vjezdu na dálnici a výjezdu z ní - údaje se neukládají ani nepřenášejí externím subjektům.

  Chcete-li začít používat e-TOLL s funkcí Autopay: stáhněte si aplikaci, vytvořte si účet a zadejte údaje o svém vozidle, přidejte údaje o své kartě (která bude použita k platbě), odsouhlaste snímání své polohy a přijímání oznámení push. Nezapomeňte aplikaci během cesty zapnout - může běžet na pozadí.

 • Aplikace stahuje data pouze tehdy, když je aktivována funkce "Spustit mýtné", proto se před vjezdem na dálnici ujistěte, že aplikace není aktivována a že nepřenáší data do systému e-TOLL.

 • Aby mohla být služba poskytována, musíte souhlasit se zapracováním údajů o vaší poloze a se zasíláním push oznámení (to je nezbytné, protože vám zašleme potvrzení o zakoupení e-ticketu). Při používání aplikace nezapínejte úsporný režim baterie, protože by to mohlo aplikaci narušit. Podrobné nastavení baterie můžete zkontrolovat na webu dontkillmyapp.com, některé systémy mají v aplikaci vlastní správu baterie, možná bude nutné přidat automatické platby do výjimek. Když se vydáte na cestu - zapněte aplikaci, může běžet na pozadí.