Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů aplikace e-TOLL PL TICKET

Vážený uživateli! Děkujeme, že jste si stáhli aplikaci e-TOLL PL TICKET. Před zahájením používání aplikace si prosím přečtěte obchodní podmínky. Vysvětluje, jak aplikace funguje, a obsahuje důležité informace týkající se ochrany a zpracování dat, při využívání Aplikace.

Aplikace umožňuje platbu mýtného v souladu s požadavky uvedenými v zákoně o mýtném, v zákoně ze dne 21. března 1985 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu (tj. Sbírka zákonů z roku 2021, položka 1376, ve znění pozdějších předpisů), podle kterého byl systém ručního výběru mýtného na zpoplatněných úsecích státních dálnic A2 a A4 nahrazen dne 1. prosince 2021 systémem elektronického výběru mýtného e-TOLL. Podle tohoto zákona si řidič, který vjíždí na zpoplatněný úsek dálnice, již nebude při vjezdu vybírat tiket a při výjezdu platit. Místo toho je řidič povinen zaplatit mýtné elektronicky.

Aplikace e-TOLL PL TICKET umožňuje využívat vámi poskytnuté údaje o mýtném na zpoplatněných úsecích dálnic A2 a A4 pro účely plnění povinností stanovených zákonem. Data jsou v mobilním zařízení uložena v zašifrované podobě.

Jedním ze způsobů placení mýtného na státních úsecích zpoplatněných dálnic A2 a A4 je služba e-mýtného, která je k dispozici v aplikaci e-TOLL PL TICKET.  Služba je založena na zaplacení mýtného před vjezdem na dálnici. Alternativním způsobem platby mýtného je použití mobilní aplikace e-TOLL PL (více informací na adrese  https://www.etoll.gov.pl/cz/lehka-vozidla/system-e-toll/zarizeni/aplikace-e-toll-pl/aplikace-e-toll-pl/).

Pro použití aplikace e-TOLL PL TICKET k úhradě mýtného je nutný souhlas s těmito podmínkami. Aplikace je zdarma. Aplikace a s ní spojená služba zakoupení e-tiketu bude poskytovat Ředitelem Národní Finanční Správy.

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů aplikace e-TOLL PL TICKET

§ 1. Aplikace

 1. Poskytovatelem Aplikace (dále jen "Poskytovatel") je Ředitel Národní Finanční správy se sídlem ve Varšavě (00-916) na ulici Świętokrzyska 12.
 2. "Aplikace" je software Poskytovatele pod názvem "e-TOLL PL TICKET" slouží pro nákup e-ticketu, je určen k instalaci na mobilním zařízení Uživatele a jeho používání se řídí pravidly uvedenými v těchto Podmínkách.
 3. Aplikace je určena pro řidiče motocyklů, motorových vozidel a jízdních souprav s maximální povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny, kteří využívají zpoplatněné dálnice spravované Generálním Ředitelstvím Silnic a Dálnic.
 4. Podmínky platí pro řidiče, kteří využívají zpoplatněné dálnice spravované Generálním Ředitelstvím Státních Silnic a Dálnic:
  1. dálnice A2, úsek Konin - Stryków (99 km),
  2. dálnice A4 v úseku Bielany Wrocławskie - Sośnica (162,4 km), včetně bezplatného úseku obchvatu Gliwic (úsek Kleszczów - Gliwice Sośnica).
 5. Správcem údajů zpracovávaných aplikací je Ředitel Národní Finanční Správy a spolusprávcem je Ministr Financí ve Varšavě (00-916), ul. Świętokrzyska 12.
 6. Zpracování údajů v Aplikaci vyplývá z výkonu veřejné moci svěřené správci v souvislosti s výběrem mýtného od uživatelů zpoplatněných dálnic spravovaných Generálním Ředitelstvím Státních Silnic a Dálnic
 7. Mýtné vybírané dle zákona ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu (tj. Sb. zákonů z roku 2021, položka 1376, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "u.a.p.").
 8. Pro mobilní zařízení se systémem Android lze aplikaci stáhnout z obchodu Google Play a pro mobilní zařízení se systémem iOS z obchodu App Store.
 9. Stažení a využívání aplikace je bezplatné. Používání datových nebo hlasových služeb v souvislosti se stahováním nebo používáním Aplikace může být spojeno s poplatky účtovanými telekomunikačním operátorem, který Uživateli poskytuje telekomunikační služby.

§ 2. Definice

 1. Dálnice - veřejná zpoplatněná silnice nebo její úseky, které spravuje Generální Ředitelství Státních Silnic a Dálnic, které se týká cesta, kterou uživatel uskuteční a uhradí v souladu s pravidly uvedenými v Obchodních podmínkách:
  1. dálnice A2, úsek Konin - Stryków (99 km),
  2. dálnice A4 na úseku Bielany Wrocławskie - Sośnica (162,4 km), včetně bezplatného úseku obchvatu Gliwic (úsek Kleszczów - Gliwice Sośnica),
 2. e-ticket - dálniční lístek ve smyslu u.a.p. je potvrzením o zaplacení dálničního poplatku a opravňuje k jízdě po dálnici.
 3. u.a.p. - zákon ze dne 21. března 1985 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 1376, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Řidič/Uživatel - osoba pohybující se po dálnici, na které je povinnost platit mýtné a na které se ze zákona vztahuje povinnost vlastnit platný e-ticket.
 5. Lehká vozidla - motocykly, motorová vozidla a soupravy vozidel s maximální povolenou hmotností nepřesahující 3,5 tuny.
 6. Dodatečný poplatek - poplatek uložený uživateli za nezaplacení mýtného dle čl. 37ge. u.a.p.

§ 3. Zakoupení e-ticketu

 1. Aplikace e-TOLL PL TICKET umožňuje zakoupit a vrátit nepoužitý e-ticket.
 2. Pro zakoupení e-ticketu zadá uživatel do aplikace e-TOLL PL TICKET následující údaje:
  1. registrační značka vozidla;
  2. stát registrace vozidla;
  3. kategorie vozidla;
  4. určení dálnice, za kterou bude účtován poplatek;
  5. určení počáteční a koncové křižovatky nebo celé dálnice, po které se bude cesta konat
  6. datum a hodina platnosti e-ticketu (tj. datum a hodina plánovaného zahájení jízdy).
 3. Každý vydaný e-ticket musí obsahovat minimálně:
  1. údaje uvedené v odstavci 3;
  2. datum a čas ukončení platnosti e-ticketu (doba platnosti 48 hodin od plánovaného data a času zahájení cesty);
  3. počet kilometrů a výši mýtného;
  4. Individuální číslo e-ticketu.
 4. Za správnost údajů uvedených při nákupu e-ticketu odpovídá Uživatel.
 5. Dálniční poplatek se vybírá při vydání e-ticketu.
 6. E-ticket lze zakoupit až 60 dní před plánovanou cestou.
 7. Uživatel může mít současně zakoupeno několik e-ticketů pro příští plánované cesty.
 8. Cena e-ticketu se vypočítává na základě deklarované délky úseku dálnice, který chce uživatel projet. Sazby mýtného za jízdu po dálnici stanovuje Ministr Dopravy, Výstavby a Námořního Hospodářství formou nařízení[1].
 9. Potvrzení o zakoupení e-ticketu je k dispozici ve formátu PDF.
 10. Máte právo vrátit elektronickou jízdenku zakoupenou prostřednictvím aplikace, pokud takové vrácení se uskuteční před plánovaným datem a časem zahájení cesty.
 11. Vrácení e-ticketu můžete provést prostřednictvím aplikace e-TOLL PL TICKET.

§ 4. Pravidla pro používání e-ticketu

 1. Uživatel je povinen zakoupit e-ticket před zahájením jízdy po dálnici.
 2. E-ticket je platný od plánovaného data a času zahájení jízdy do jejího plánovaného data a času ukončení (automaticky 48 hodin od plánovaného data zahájení jízdy). Pokud cesta trvá déle, je nutné zakoupit další e-ticket na každých dalších 48 hodin. Dodatečný e-ticket může pokrýt vzdálenost od začátku úseku, kde se vozidlo nachází, až po místo plánovaného výjezdu z dálnice.
 3. E-ticket zahrnuje jednu jízdu po úseku Dálnice.
 4. Platnost e-ticketu vyprší po 48 hodinách po ukončení nahlášené jízdy dálnicí. Každý sjezd z dálnice neznamená konec cesty. Pokud si řidič zakoupí elektronickou jízdenku na celý úsek dálnice a během jízdy opustí dálnici na dřívějším sjezdu, platnost e-ticketu nekončí. Řidič se může znovu vrátit na trasu a pokračovat v jízdě na zbývajících úsecích na stejným e-ticketu
 5. Jízda po dálnici před stanoveným datem a časem zahájení nebo po stanoveném datu a čase ukončení se považuje za jízdu po dálnici bez zaplacení mýtného.
 6. Jízda po dálničním úseku, pro který nebyla zakoupen e-ticket, se považuje za jízdu bez zaplacení mýtného.
 7. Uživatel je povinen si zakoupený e-ticket ponechat ke kontrole.
 8. V případě zakoupení dvou nebo více e-ticketů na stejné registrační číslo vozidla má přednost e-ticket dříve zakoupený a kterého trasa zahrnuje místo skutečného vjezdu na dálnici.

§ 5. Technické požadavky aplikace e-TOLL PL TICKET

 1. Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačním systémem Android verze ne nižší než 8.0 (doporučujeme nejnovější verzi dostupnou na trhu) a iOS verze ne nižší než 14 a přístupem do App Store.
 2. Stažení a používání aplikace vyžaduje připojení k internetu.
 3. Aby aplikace správně fungovala, musí být mobilní zařízení, na kterém je nainstalována:
  1. Musí mít k dispozici alespoň 200 MB volné paměti.
  2. Nesmí mít nainstalované žádné úpravy operačního systému, zejména úpravy, které by porušily zabezpečení výrobce mobilního zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
  3. musí mít možnost připojení k internetu.
 4. Poskytovatel informuje, že aplikace za účelem správného fungování používá:
  1. Internetové sítě;
  2. ID mobilního zařízení a informace o připojení;
 5. Poskytovatel upozorňuje, že instalace aktualizací aplikace dodaných Poskytovatelem může být nezbytná pro správné fungování aplikace a řádnou ochranu údajů v ní obsažených. Dodavatel doporučuje instalovat tyto aktualizace, jakmile budou k dispozici na platformách Google Play, resp. App Store pro zařízení se systémem iOS.
 6. Uživatel by měl nainstalovat aktualizace operačního systému podle doporučení výrobce mobilního zařízení a systému Android. V případě staré verze operačního systému nebo Aplikace může docházet ke snížení úrovně bezpečnosti při používání Aplikace a dokonce i k úniku dat z Aplikace.

§ 6. Obsluha speciálních mýtných úseků

 1. Na některých zpoplatněných úsecích dálnic platí zvláštní režim a v přesně stanovených případech se mýtné nevybírá. V době přípravy nařízení existuje na dálnici A4 speciální nezpoplatněný úsek - obchvat Gliwic, který zahrnuje úseky Kleszczów - Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa - Gliwice Bojków, Gliwice Bojków - Gliwice Sośnica.
 2. V případě, že se jízda uskuteční výhradně v úsecích obchvatu Gliwic uvedených v odstavci 1, není za cestu účtován žádný poplatek. V případě volby trasy, která zahrnuje úseky obchvatu Gliwic, ale přesahuje úseky uvedené v odstavci 1, se do poplatku započítávají úseky uvedené v odstavci 1. Například: není možné zakoupit jízdenku na úseky např. Gliwice Bojków - Kleszczów (průjezd těmito úseky je zdarma), zatímco na trase Gliwice Bojków - Łany se vypočítá vzdálenost a poplatek za celou trasu včetně úseků Obchvatu.

§ 7. Soukromí a bezpečnost

 1. Poskytnutí údajů potřebných pro nákup e-ticketu v aplikaci e-TOLL PL TICKET je poskytována dobrovolně a v rámci realizace povinností Uživatele souvisejících s úhradou mýtného za Dálnici.
 2. Poskytnutí údajů potřebných pro nákup e-ticketu. V případě plnění povinnosti zaplatit mýtné na dálnici prostřednictvím aplikace se údaje shromažďují za účelem výpočtu výše dlužného mýtného, které má být uhrazeno dle u.a.p.
 3. Poskytovatel doporučuje, aby po ukončení využívání mobilního zařízení Uživatelem, byla data v systému odstraněna nebo Aplikace smazána před předáním zařízení třetí straně.
 4. Údaje předané prostřednictvím aplikace e-TOLL PL TICKET se uchovávají v systému Poskytovatele po dobu nejméně 12 a nejvýše 24 měsíců od konce kalendářního roku, v němž byla dálnice využita, nejsou-li údaje použity v kontrolním procesu.
 5. Aplikace e-TOLL PL TICKET nezpracovává osobní údaje.
 6. V případě porušení povinnosti zaplatit mýtné za dálnici zpracuje systém e-TOLL údaje zadané uživateli v aplikaci e-TOLL PL TICKET pro účely kontroly.
 7. Shromažďování údajů o zakoupených e-ticketech je prováděno z technických důvodů a je časově omezen.
 8. Kromě funkce generování potvrzení o zakoupení e-ticketu aplikace nenabízí žádné funkce exportu nebo importu dat.
 9. Poskytovatel informuje, že vynakládá maximální úsilí k zajištění vysoké úrovně IT bezpečnosti aplikace a dat uživatelů. Poskytovatel však upozorňuje, že vzhledem ke specifické povaze informačních technologií se Aplikace může stát v budoucnu zranitelnou vůči určitým hrozbám. Z tohoto důvodu poskytovatel doporučuje, aby byla aplikace průběžně aktualizována, a upozorňuje, že může vydávat veřejně dostupná doporučení týkající se bezpečnostních pravidel spojených s používáním Aplikace.

§ 8. Využití aplikace

 1. Instalací Aplikace Poskytovatel uděluje Uživateli licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v § 8. Udělená licence není výhradní, je nepřenosná a neopravňuje Uživatele k udělování dalších licencí (podlicencí).
 2. Licence se uděluje na dobu neurčitou a bez územního omezení.
 3. Na základě udělené licence je Uživatel oprávněn reprodukovat Aplikaci v rozsahu nezbytném pro její instalaci a používání na mobilních zařízeních ve vlastnictví Uživatele, pokud jsou tyto činnosti prováděny za účelem používání Aplikace v souladu s Podmínkami.
 4. S výhradou § 10 ust. 3 a výjimek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů není Uživatel oprávněn Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem reprodukovat, překládat, upravovat, přeuspořádávat nebo jinak měnit.

§ 9. Technická podpora a žádosti Uživatelů

 1. Technická podpora Aplikace je poskytována na následujícím telefonním čísle +48 22 24 337 77 - bezplatné číslo určené pro polské a mezinárodní uživatele - hovorné dle ceníku operátora.
 2. Jakékoli dotazy, připomínky nebo podněty Uživatelů týkající se aplikace a její funkčnosti lze zasílat e-mailem na adresu
  e-mail: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 10. Odpovědnost

 1. Poskytovatel informuje, že Uživatel nese plnou odpovědnost za jakékoliv porušení zákona nebo škodu způsobenou jeho jednáním v souvislosti s používáním Aplikace, zejména za pravost údajů týkajících se realizovaných jízd uživatele po Dálnicích.
 2. Dodavatel informuje, že není odpovědný za:
  1. škody způsobené tím, že Uživatel neprovedl aktualizaci Aplikace;
  2. škody vzniklé v důsledku toho, že Uživatel používá Aplikaci způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo nynějšími Podmínkami;
  3. kvalitu a dostupnost telekomunikačních služeb, které jsou nezbytné pro používání Aplikace a které poskytuje telekomunikační operátor, jehož služeb Uživatel využívá;
  4. nesprávné fungování Aplikace v důsledku nesprávného fungování operačního systému nebo mobilního zařízení používaného Uživatelem.

§ 11. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit používání Aplikace jejím odinstalováním z mobilního zařízení.
 2. Podmínky se mohou měnit s dalšími verzemi Aplikace. Tato změna je závazná pro uživatele, kteří si nainstalují novou verzi Aplikace a přijmou změněné znění Podmínek.
 3. Podmínky jsou sdílené bezplatně v aplikaci a také na webových stránkách ww.etoll.gov.pl ve formátu PDF, který umožňuje jejich stažení, uložení a tisk.
 4. Nynější Podmínky jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu ze dne 27. října 1994 (Sbírka zákonů 2021, položka 1005).

[1] Nařízení Ministra Dopravy, Výstavby a Námořního Hospodářství ze dne 25. dubna 2012 o sazbách mýtného na dálnicích (Sb. z. 2012, pol. 467)