Aktuality

Zavedení časového limitu pro provozovatele OBU/ZSL pro přenos geolokačních údajů do systému e-TOLL

22 března 2023

Připomínáme, že provozovatelé OBU/ZSL, kterým bylo schváleno připojení jejich teleinformačního systému k systému e-TOLL, musí uplatňovat "Technické požadavky na přenos geolokačních údajů" zveřejněné v části Informace pro provozovatele OBU a ZSL.

Jedním z těchto požadavků je předávání údajů o jízdě po zpoplatněných silnicích bezprostředně po jejich stažení do systému e-TOLL.

Vzhledem k nahlášeným případům nedodržování výše uvedeného požadavku některými provozovateli OBU/ZSL, zavádí vedoucí Národní daňové správy pro provozovatele OBU/ZSL časový limit pro zasílání údajů do systému e-TOLL. Od 28. března 2023 budou v systému e-TOLL uživatelům zařízení OBU/ZSL zpracovávány a tarifovány pouze údaje, které nejsou starší než 10 dní od okamžiku registrace.

Zavedení tohoto limitu nepovede k tomu, že by provozovatelé OBU/ZSL museli znovu testovat přijatá zařízení, a nebude mít technický ani funkční dopad na současný způsob přenosu geolokačních údajů do systému e-TOLL.

KAS očekává, že provozovatelé OBU/ZSL budou dodržovat technické požadavky a budou do systému e-TOLL předávat geolokační údaje plynule a bez prodlení.

Neodeslání geolokačních údajů do systému e-TOLL ve výše uvedené lhůtě vystavuje uživatele zařízení OBU/ZSL trestněprávním a správním důsledkům vyplývajícím ze zjištěných porušení v podobě nezaplacení mýtného za zpoplatněné úseky silnic e-TOLL.