Aktuality

S e-TOLL zaplatíte za průjezd po zpoplatněných silnicích o 25 % méně.

31 srpna 2021

  • Ministerstvo Financí zavádí balíček dalších zjednodušení pro autodopravce.
  • Do konce přechodného období, tj. do 30. září letošního roku, mohou využívat slevu - 25 % sazby mýtného a elektronického mýtného.
  • Doporučujeme dopravcům rychlou registraci v systému e-TOLL a využití nových výhod.

- Pro dopravce, kteří přecházejí ze systému viaTOLL na e-TOLL, jsme připravili další balíček zjednodušení a výhod. Dopravci využívající e-TOLL budou mít v přechodném období k dispozici o 25 % nižší sazby mýtného. Pro firmy to představuje skutečnou úsporu a podnět k co nejrychlejší registraci do nového systému - informuje ředitel Národní Finanční Správy Magdalena Rzeczkowska.

Do systému bylo přijato 60 dodavatelů nabízejících 233 typů zařízení a počet stažených aplikací e-TOLL PL překročil 120 000. Doporučujeme vám, abyste na systém e-TOLL přešli co nejdříve a nenechávali to na poslední chvíli.

Nižší poplatky během přechodného období

Do 30. září 2021 bude elektronické mýtné a mýtné za dálnice placené prostřednictvím Elektronického Mýtného Systému KAS účtováno ve výši 75 % sazeb mýtného stanovených platnými právními předpisy.

Usnadnění pro řidiče vozidel přepravujících citlivé zboží a autobusy

Změny stanovené v zákoně ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích umožňují průjezd vozidel navzdory tomu, že uživatel nemůže poskytnout údaje o geolokalizační poloze. Tímto je splněn požadavek dopravců na snížení následků případného selhání zařízení GPS. Ve výjimečných situacích stanovených zákonem (např. při účasti vozidla na záchranných akcích, při přepravě živých zvířat, mléka, léků, nebezpečného zboží, betonu, komunálního odpadu a v případě autobusů přepravy cestujících) budou moci uživatelé zaplatit za jízdu bez přenosu dat do systému a pokračovat v ní bez funkčního zařízení, přičemž musí uvést deklarovanou trasu průjezdu. Možnost pokračovat v jízdě bez nutnosti opuštění zpoplatněné silnice, např. na nejbližší parkoviště, a následně zaplatit za jízdu do 3 dnů od jejího ukončení bude k dispozici později v září.

Registrace v systému e-TOLL bez nutnosti podepisovat papírovou smlouvu

Uživatelé se mohou jednoduše zaregistrovat do systému e-TOLL online na adrese etoll.gov.pl. Je třeba zvolit zařízení, které bude použito pro přenos geolokačních dat do nového systému. Každý řidič bude moci používat aplikaci e-TOLL PL, OBU nebo zařízení ZSL nabízené externími dodavateli.

Mobilní aplikaci lze stáhnout z obchodů Google Play a App Store. OBU a zařízení ZSL jsou distribuovány dodavateli, kteří jsou do systému přijati. Aktuální seznamy dodavatelů:

Ministerstvo financí vyzývá, abyste s registrací do nového systému nečekali na poslední chvíli. To se týká především dopravců, kteří tento proces ve svých firmách ještě nezahájili.

V případě otázek Vás zveme k využití infolinky e-TOLL, která poskytuje informace a podporu uživatelům, kteří přecházejí z viaTOLL na e-TOLL.