Aktuality

Během vánočních cest, nezapomeňte na e-TOLL

23 prosince 2022

 • Připomínáme, že na zpoplatněných úsecích dálnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica) platí systém e-TOLL.
 •  Uživatelé lehkých vozidel a motocyklů mohou zaplatit za tyto dálniční úseky zakoupením e-ticketu bez registrace v e-TOLL a přenosu geolokačních údajů do systému.

Na zpoplatněných úsecích dálnic A2 a A4 ve správě GDDKiA již více než rok nefunguje Systém manuálního výběru mýta. Přejezd je plynulý, bez zastavení před svodidly. Uživatelé vozidel a jízdních souprav s celkovou hmotností do 3,5 tuny a motocyklů platí za cestu v systému e-TOLL. Pohodlnou formou platby je koupě e-ticketu.

Kde koupit dálniční e-ticket

Existují 2 formy distribuce dálničního e-ticketu - elektronicky nebo stacionárně. U obou způsobů je nutné uvést minimální rozsah údajů potřebný pouze pro výpočet mýtného za přejezd dálnice:

 • registrační číslo vozidla,
 • datum a čas zahájení jízdy po dálnici,
 • plánovaná trasa.

 Dálniční e-ticket je distribuován:

 • v aplikaci e-TOLL PL TICKET připravené Národní správou daní a Ministerstvem financí. Lze jej zdarma stáhnout v Google Play a v AppStore. Je k dispozici v 9 jazykových verzích (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT) a umožňuje:
  • nákup dálničního e-ticketu,
  • vygenerování potvrzení o nákupu dálničního e-ticketu ve formě souboru PDF,
  • přístup k historii všech zakoupených dálničních e-ticketů,
  • vrácení nepoužitého dálničního e-ticketu.

Více informací o e-TOLL PL TICKET na webu https://www.etoll.gov.pl/cz/lehka-vozidla/aplikace-e-toll-pl-ticket/o-aplikaci-e-toll-pl-ticket/

Kdy koupit dálniční e-ticket

Dálniční e-ticket je nutné zakoupit před zahájením jízdy na zpoplatněném úseku dálnice. To lze provést 60 dní předem. Doba platnosti dálničního e-ticketu je 48 hodin od deklarovaného data a času jízdy a vrácení nevyužitého e-ticketu je možné stejným způsobem, jakým byl zakoupen. E-ticket lze vrátit pouze před deklarovaným datem a časem začátku cesty.

Pokud řidič vjel do zpoplatněného úseku a zjistil, že nemá platný e-ticket, měl by pokračovat v jízdě. Zastavení na vjezdu na dálnici za účelem zakoupení dálničního e-ticketu může představovat dopravní nebezpečí. Cesta musí být uhrazena co nejdříve, například s pomocí spolujezdce. Pokud se řidič rozhodne za tímto účelem během jízdy zastavit, měl by tak učinit bezpečným způsobem na místě k tomu určeném. Dálniční e-ticket pak lze zakoupit v aplikaci e-TOLL PL TICKET nebo v aplikacích partnerů. Dálniční e-ticket si také může zakoupit na nejbližší partnerské čerpací stanici e-TOLL.

Během jízdy však může být vozidlo podrobeno pojízdné nebo silniční kontrole a za pohyb po zpoplatněné komunikaci bez zaplacení mýtného bude řidič pokutován.

Pokud si řidič během jízdy nezakoupil chybějící dálniční e-ticket a nebyla mu v důsledku silniční kontroly uložena pokuta, může si dálniční e-ticket zakoupit na již projetý úsek dálnice. Takový nákup je možný v aplikaci e-TOLL PL TICKET, partnerských aplikacích nebo na partnerských čerpacích stanicích e-TOLL do 3 dnů od data a času ukončení jízdy.

Při nákupu dálničního e-ticketu během jízdy i po jejím skončení by měl být počátkem doby platnosti e-ticketu datum a čas odpovídající okamžiku vjezdu do zpoplatněného úseku dálnice.

Další způsoby úhrady mýtného

Uživatelé lehkých vozidel mohou platit za přejezd dálnicí pomocí aplikace e-TOLL PL (jedná se o jinou aplikaci než e-TOLL PL TICKET). Aplikaci e-TOLL PL využívají jak uživatelé těžkých vozidel, tak i osobních automobilů. Lze jej zdarma stáhnout v Google Play a v AppStore. Pro používání aplikace e-TOLL PL je nutné se zaregistrovat do systému e-TOLL dne etoll.gov.pl. Aplikace poskytuje geolokační údaje, takže nemusíte předem deklarovat čas ani trasu plánované cesty. Výpočet poplatku probíhá pomocí geolokačních údajů vozidla, takže aplikace musí být zapnutá po celou dobu cesty.

Řidiči lehkých vozidel mohou platit za přejezd dálnicí také pomocí palubních zařízení OBU a ZSL instalovaných ve vozidlech, která jsou schválena pro systém e-TOLL a přenášejí do tohoto systému GPS data vozidla.

Kontrola kategorii vozidla

Pokud je k vozidlu připojen přívěs nebo karavan, ujistěte se, že celková hmotnost takové soupravy nepřesahuje 3,5 tuny. To lze provést kontrolou pozice F3 v osvědčení o registraci vozidla. V situaci, kdy je hmotnost soupravy větší než 3,5 tuny, se kategorie vozidla změní na těžké a uživatel je povinen uhradit elektronické mýtné v systému e-TOLL. Informace o tom, jak se zaregistrovat do e-TOLL a zaplatit elektronické mýtné, jsou k dispozici na webových stránkách etoll.gov.pl

Infolinka pro uživatele e-TOLL

Telefonické zákaznické centrum e-TOLL funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na dotazy týkající se placení zpoplatněných úseků dálnic odpovídají konzultanti v polštině, angličtině, němčině a ruštině. Kontakt na infolinku:

 • 800 101 101 – bezplatné číslo pro uživatele pevných linek v Polsku,
 • +48 22 521 10 10 - spoplatněné číslo pro uživatele mobilních telefonů a pro uživatele ze zahraničí - poplatek za hovor dle ceníku operátora.

Můžete také klást otázky pomocí elektronického formuláře na webové stránce etoll.gov.pl