Informacje dla operatorów OBU i ZSL

Urządzenia ZSL i OBU będą dostarczane na zasadach komercyjnych przez podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi firm transportowych tzw. operatorów OBU i ZSL. Dane z urządzeń OBU i ZSL będą przekazywane do systemu na zasadach określonych w dokumencie: Wymogi techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej dla operatorów OBU i ZSL. Przed podłączeniem do systemu operator musi przejść z wynikiem pozytywnym testy integracyjne.

Ministerstwo Finansów opublikowało również dokument (do pobrania w materiałach poniżej), który określi sposób ich przeprowadzenia: Informacja na temat sposobu przeprowadzenia testów integracyjnych dla operatorów OBU i ZSL.

Dokumentacja integracyjna ma umożliwić operatorom OBU i ZSL rozpoczęcia prac nad przygotowaniem urządzeń do przekazywania danych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Osobą kontaktową w sprawie opublikowanych dokumentów jest pracownik Departamentu Poboru Opłat Drogowych Paweł Celiński (pawel.celinski@mf.gov.pl).

*anglojęzyczne wersje załączonych materiałów są wersjami pomocniczymi, wiodącymi są wersje w języku polskim

Raport Z Przejazdów V011

Raport Template V011

Instrukcja Dopuszczenia V4

Instruction For Admittance V4

Wymogi Techniczne Przekazywania Danych Geolokalizacyjnych Niezbędnych Do Poboru Opłaty Elektronicznej Dla Operatorów OBU I ZSL V60

Technical Requirements For The Transfer Of Geolocation Data Necessary Fo

Informacja Na Temat Sposobu Przeprowadzania Testów Integracyjnych Dla Operatorów V6.1

Information On The Means Of Conducting Integration Tests For OBU And ZSL