Użytkownicy EETS

Dzięki usłudze EETS użytkownikom dróg wystarczy jedno urządzenie, za pomocą którego będą mogli uiszczać opłaty za przejazd po drogach objętych elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej.

Ikona Jeden

  • Jedna umowa
  • Jedno urządzenie pokładowe, tzw. OBU
  • Jedno konto użytkownika

Wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie e-TOLL przez Szefa KAS i wszystkich dostawców usługi EETS jest taka sama. Obsługa użytkowników systemu e-TOLL leży po stronie Dostawcy EETS, z którym użytkownik zawarł umowę.

Jak skorzystać z usługi EETS?

Aby skorzystać z usługi Dostawcy EETS, konieczny jest bezpośredni kontakt z jego oddziałem lub postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi stronie internetowej Dostawcy EETS.

Obecnie na terenie obszaru poboru opłat zarządzanym przez Szefa KAS żaden Dostawca EETS nie świadczy jeszcze usługi EETS. Aktualnie trwa procedura akredytacyjna pierwszych Dostawców EETS. Informacje o akredytowanych Dostawcach EETS umieszczane zostaną na stronie internetowej KAS w zakładce dotyczącej EETS.

Umowa z pierwszym dostawcą EETS w Polsce – Telepass S.p.A została podpisana 14 lutego 2022 r. Trwa procedura akredytacyjna Dostawcy, a usługa EETS zostanie uruchomiona po zakończeniu tego procesu.

Informacje o Dostawcach EETS zarejestrowanych w Polsce dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl).