Kategoria pojazdu i klasa emisji spalin pojazdu

Pojazdy zarejestrowane w Polsce:

Kategorię pojazdu można określić na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

lista dokumentów

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • karty pojazdu
 • wyciągu ze świadectwa homologacji

Pojazdy zarejestrowane poza granicami Polski:

Klasę wagową pojazdu można określić na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

lista dokumentów

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • karty pojazdu
 • wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu

UWAGA: Jeśli nie posiadasz jednego z ww. dokumentów, na podstawie którego w jednoznaczny sposób można określić kategorię pojazdu, pojazd zostanie zarejestrowany z najwyższą kategorią pojazdu, czyli od 12 t.

Klasę emisji spalin pojazdu można określić na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

 • certyfikatu EURO
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • karty pojazdu
 • wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu
 • odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
 • dokumentu wystawionego przez producenta pojazdu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,
 • zaświadczenia o zgodności CE
 • kopii wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu)

Określenie klasy emisji spalin w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

 • bezpośrednio, wpis w dowodzie rejestracyjnym, jako Euro pojazdu (np. Euro 1, Euro 5) lub
 • po roku produkcji na podstawie tabeli (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce jak i zagranicznych):

Pojazdy osobowe, ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej (F2) do 3,5 tony

Autobusy, ciągniki samochodowe, samochody ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej (F2) powyżej 3,5 tony

W przypadku kiedy pojazd z przyczepą przekracza 3,5 t

Pojazd bez przyczepy przekracza 3,5 t

Rok produkcji

Klasa emisji spalin

Rok produkcji

Klasa emisji spalin

do 1999

EURO 0

do 1999

EURO 0

2000-2004

EURO 3

2000-2004

EURO 3

2005-2009

EURO 4

2005-2007

EURO 4

od 2010

EURO 5

od 2008

EURO 5

 • pośrednio poprzez wskazanie ustawodawstwa/dyrektywy UE, zawierające zasady oraz limity zanieczyszczeń dla danej klasy emisji Euro – wymieniane poniżej:

Dyrektywa UE

Określenie emisji spalin

GKL:G1

EURO 0

GKL:G1 OEST

EURO 0

SKL:S1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1 OEST

EURO 1

SKL:S2

EURO 2