Jak wyrejestrować się z viaTOLL

Jak odzyskać lub przeksięgować środki z viaTOLL?

Jeżeli chcesz odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda umowy viaTOLL na konto bankowe:

  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny oraz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie. Na jednym formularzu możesz dopisać dowolną liczbę urządzeń
  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy
  • złóż dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce „Komunikaty” i dołącz zdjęcia urządzeń pokładowych

Jeżeli chcesz przeksięgować środki z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL (musisz już posiadać konto w e-TOLL):

  • prześlij na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołącz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy (w przypadku przeksięgowania kaucji)

lub

  • złóż bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL

Pamiętaj! W MOK e-TOLL nie możesz zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.

Do kiedy mogę zwrócić urządzenie viaBOX?

Od 1 października 2021 r.  Szef KAS nie przyjmuje urządzeń pokładowych viaBOX, zwroty kaucji będą realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia w/w urządzenia.

Jaki mam czas na ubieganie się o zwrot kaucji i salda z systemu viaTOLL?

Użytkownik ma 12 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL od momentu jego wygaszenia, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022 r. Po tym terminie środki zostaną przekazane na Krajowy Fundusz Drogowy.

Kiedy otrzymam zwrot środków z systemu viaTOLL?

Przewidziany ustawowy termin realizacji zwrotu środków z tytułu kaucji oraz salda w systemie viaTOLL wynosi 12 miesięcy od 30.09.2021 r. Jednak Pracownicy Ministerstwa Finansów dokładają wszelkich starań, aby czas realizacji zgłoszeń był jak najkrótszy.