Jak opłacić notę obciążeniową

Dla kont z odroczoną płatnością za dokonane przejazdy w danym miesiącu wystawiane są Noty obciążeniowe. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia noty. Opłatę w określonym na nocie terminie należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany w dokumencie.

Opłatę za notę obciążeniową dla kont z odroczoną płatnością można zrealizować:

 • przelewem bankowym na wskazany w nocie obciążeniowej numer rachunku bankowego;
 • poprzez Internetowe Konto Klienta (IKK):
  • kartą płatniczą
  • kartą flotową
  • płatności mobilne – BLIK, Pay-By-Link
 • W Miejscu Obsługi Klienta, z wykorzystaniem metod płatności:
  • kartą płatniczą
  • kartą flotową
  • gotówką

WAŻNE

Zmienia się system alokowania płatności. Wpłata od użytkownika w pierwszej kolejności zostanie rozliczona na poczet najwcześniej powstałej zaległości.

Podczas rejestracji w Rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną użytkownik otrzyma numer rachunku bankowego powiązanego z kontem rozliczeniowym, który będzie również wskazany na dokumencie noty. Rachunek ten służy do wnoszenia opłaty elektronicznej (przelew bankowy) dla kont z odroczoną płatnością.