Aktualności

Komunikat Ministra Infrastruktury ws. ułatwień w przemieszczaniu się transportów humanitarnych po drogach płatnych

10 marca 2022

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem na stronie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie umożliwienie pojazdom przewożącym pomoc humanitarną przejazdu przez teren Polski bez kary za brak uiszczonej opłaty w systemie e-TOLL:
Ułatwienia w przemieszczaniu się transportów humanitarnych po drogach płatnych