Aktualności

Informujemy, że 30 września 2022 roku mija termin na złożenie wniosku o zwrot środków z systemu viaTOLL. Wypełnij wniosek już dziś!

22 czerwca 2022

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia możliwości składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków z umów zawartych w systemie viaTOLL.

Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w wygaszonym systemie viaTOLL można złożyć do 30 września 2022 roku. Tego dnia zakończy się ustawowy termin 12 miesięcy liczonych od 30 września 2021 roku na zwrot kaucji lub sald (albo ich przeksięgowania), który wynika z art. 12 ustawy z dnia 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087 ze zm.).
Po 30 września 2022 roku wszystkie środki pozostałe na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Przeczytaj więcej w zakładce Jak wyrejestrować się z viaTOLL.

Pamiętaj! W MOK e-TOLL nie możesz zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.