• Zmiany w procedurze sposobu przeprowadzania testów integracyjnych dla operatorów OBU i ZSL
Strona główna

Zmiany w procedurze sposobu przeprowadzania testów integracyjnych dla operatorów OBU i ZSL

14 lutego 2024

#aktualności

Adobestock 221386694 1920X1080

Według nowych zapisów procedury testy przejazdowe odbywają się na podstawie pokonania jednej z siedmiu dostępnych tras testowych przez pojazdy z aktywnymi urządzeniami. Zwiększona została ilość tras, aby realizacja testów przez operatorów nie wiązała się z pokonywaniem długich odcinków dojazdowych. Trasy testowe znajdują się na terenie całego kraju.

Skrócona procedura testowa po modyfikacjach oprogramowania w urządzeniach OBU/ZSL

W przypadku, gdy operator wprowadzi w urządzeniu zmiany (dopuszczonym już przez SPOE KAS), które polegają na rozszerzeniu dotychczasowych funkcjonalności, to w celu uzyskania dopuszczenia do użytkowania będzie mógł skorzystać ze skróconej procedury testowej. Modyfikacje oprogramowania nie mogą mieć wpływu na dokładność pozycjonowania, czy sposób przekazywania danych do SPOE KAS. 

Skrócona procedura testowa obejmuje testy komunikacji Proxy Serwer <-> SPOE KAS oraz pokonanie dowolnej trasy (nie tylko z tych wskazanych w przypadku pełnych testów) z odcinkiem płatnym o długości nie krótszej niż 50 km. 

Przeprowadzenie testów w procedurze skróconej wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Finansów. 

UWAGA! Zmiana oprogramowania wbudowanego w urządzeniach OBU/ZSL wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez Operatora ponownych testów w pełnym zakresie.

Zaktualizowana instrukcja sposobu przeprowadzania testów znajduje się w pliku o nazwie „Informacja na temat sposobu przeprowadzania testów integracyjnych dla Operatorów OBU i ZSL” jest do pobrania w zakładce OBU i ZSL – dostawcy.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.