• Wprowadzenie limitu czasowego dla operatorów OBU/ZSL na przekazanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL

Wprowadzenie limitu czasowego dla operatorów OBU/ZSL na przekazanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL

30.11.2023

#aktualności

Adobestock 274338583

Przypominamy o konieczności stosowania przez operatorów urządzeń OBU/ZSL, którzy uzyskali zgodę na przyłączenie swojego systemu teleinformatycznego do systemu e-TOLL „Wymogów technicznych przekazywania danych geolokalizacyjnych” opublikowanych w zakładce OBU/ZSL - dostawcy.

Jednym z takich wymogów jest przekazywanie do e-TOLL danych dotyczących przejazdu po drogach płatnych niezwłocznie po ich pobraniu.

W związku z odnotowywanymi przypadkami niestosowania się przez niektórych operatorów OBU/ZSL do ww. wymogu, szef Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza limit czasu na przekazanie przez operatorów OBU/ZSL danych do e-TOLL. Od 28 marca 2023 r. w systemie e-TOLL użytkownikom urządzeń OBU/ZSL będą przetwarzane i taryfikowane tylko i wyłącznie dane nie starsze niż 10 dni liczone od momentu ich zarejestrowania.

Wprowadzenie tego limitu nie będzie skutkować potrzebą przeprowadzenia przez operatorów OBU/ZSL retestów dopuszczonych urządzeń i nie będzie mieć technicznego oraz funkcjonalnego wpływu na dotychczasowy sposób przekazywania danych geolokalizacyjnych do e-TOLL.

KAS oczekuje od operatorów OBU/ZSL stosowania się do wymogów technicznych i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL w sposób ciągły i bez opóźnień.

Nieprzesłanie danych geolokalizacyjnych do e-TOLL w powyższym terminie narażać będzie użytkowników urządzeń OBU/ZSL na konsekwencje karno-administracyjne wynikające ze stwierdzonych naruszeń w postaci braku uiszczenia opłaty za przejazd odcinkami dróg płatnych systemu e-TOLL.