• Usługa EETS już dostępna w Polsce
Strona główna

Usługa EETS już dostępna w Polsce

17 października 2022

#archiwalne

  • 17 października 2022 roku Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS).
  • Dzięki EETS możliwe jest wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service - EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą usługi EETS, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit). EETS ułatwia przewoźnikom międzynarodowym uiszczanie opłat drogowych i realizację przejazdów. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności montażu i demontażu w pojeździe różnych urządzeń służących do naliczania stosownej opłaty, w zależności od kraju przejazdu i dostawcy usługi poboru opłat – wystarczy jedno urządzenie pokładowe.

Pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce jest firma Telepass S.p.A. Wkrótce usługę będzie można nabyć także u innych dostawców.

Ważne dla użytkowników e-TOLL

Użytkownicy systemu e-TOLL, którzy chcą skorzystać z  EETS, powinni skontaktować się z akredytowanym dostawcą EETS lub postępować zgodnie z informacjami opublikowanymi  na stronie internetowej www.telepass.com/en/truck.

Na podstawie umowy zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dostawca EETS przejmuje część zadań w zakresie poboru opłaty. Dostawca zapewnia urządzenie pokładowe OBU, niezbędne do naliczenia oraz pobrania należnej opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS a Szefem KAS. 


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.