• Podpisano kolejną umowę z dostawcą EETS
Strona główna

Podpisano kolejną umowę z dostawcą EETS

15 lipca 2022

#archiwalne

  • Szef KAS podpisał umowę z kolejnym dostawcą Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS) dla systemu e-TOLL - Toll4Europe GmbH.
  • EETS to jedna umowa, jedno konto i jedno urządzenie dla kierowców poruszających się po drogach w Unii Europejskiej (UE).
  • Trwają przygotowania do akredytacji kolejnych dostawców usługi EETS.

Umowa z Toll4Europe GmbH została podpisana 7 lipca  2022 r. Jest to kolejna po Telepass S.p.A umowa z dostawcą EETS, która została podpisana przez Szefa KAS. Obecnie trwają procedury akredytacyjne ww. dostawców, a usługa EETS zostanie uruchomiona po ich zakończeniu.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service, EETS) to usługa umożliwiająca opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat. Kierowca decydujący się na usługę EETS zawiera umowę z jednym wybranym przez siebie dostawcą EETS, korzysta tylko z jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU), posiada jedno konto użytkownika oraz otrzymuje jedną fakturę za wszystkie przejazdy.

Zainteresowanie świadczeniem usługi EETS w systemie e-TOLL wyraziło łącznie 7 dostawców. Przypominamy, że usługę EETS mogą świadczyć dostawcy spełniający wymagania określone w przepisach wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z 19 marca 2019 r.

Aktualnie niektórzy z dostawców EETS oferują swoje usługi jako operatorzy OBU oraz ZSL na takich samych zasadach jako pozostali operatorzy OBU oraz ZSL, którzy zostali dopuszczeni do systemu e-TOLL.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.