• Zniesienie poboru opłat dla pojazdów lekkich
Strona główna

Informacje o zniesieniu poboru opłat dla pojazdów lekkich

14 lutego 2024

#polecane

BKP

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie "ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw” od 1 lipca 2023 r. został zniesiony pobór opłat na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica) dla pojazdów lekkich. Oznacza to, że kierujący pojazdem osobowym (w tym motocyklem), zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony nie wnoszą opłaty za przejazd ww. odcinkami.

Zwrot e-biletu autostradowego kupionego na przejazd planowany po 30 czerwca 2023 r. tylko do 30 lipca 2023 r.

e-bilet autostradowy można było zwrócić do 30 lipca 2023 r. poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza zwrotu e-biletu autostradowego, jeżeli użytkownik nie złożył prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu e-biletu autostradowego do 30 lipca 2023 r. środki zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Zakup e-biletu autostradowego do 3 dni wstecz od zakończenia przejazdu tylko do 3 lipca 2023 r.

Zakup e-biletu autostradowego na przejazd pojazdu lekkiego odcinkami autostrad A2 (Konin-Styków) i A4 (Wrocław-Sośnica), który zakończył się pomiędzy 28 a 30 czerwca 2023 r., był możliwy w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przejazdu.

Po 30 czerwca 2023 r. e-bilet autostradowy można było kupić tylko poprzez kanały dystrybucji Krajowej Administracji Skarbowej:

 • bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL BILET,
 • sklep internetowy.

Przykład: Przejazd bez ważnego e-biletu autostradowego rozpoczął się i zakończył 30 czerwca 2023 r. Użytkownik zorientował się 1 lipca 2023 r., że nie posiadał biletu na przejazd. Mógł zakupić go do 3 lipca 2023 r. w sklepie internetowym lub w aplikacji mobilnej e-TOLL PL BILET.

Naliczenie opłaty za przejazd rozpoczęty na styku wyłączenia poboru opłat od pojazdów lekkich

W zależności od wybranej metody wniesienia opłaty użytkownicy pojazdów lekkich mogli opłacać przejazdy kupując:

 • e-bilet autostradowy,
 • przekazując dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL za pomocą urządzeń GPS (aplikacja mobilna e-TOLL PL, urządzenia OBU/ZSL).

Do 30 czerwca 2023 r. system e-TOLL działa bez zmian, a kupione e-bilety autostradowe są ważne przez 48 h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. Natomiast od 1 lipca 2023 r. pobór opłat od pojazdów lekkich jest zniesiony, w związku z czym przejazdy nie będą podlegały kontroli.

W sytuacji, gdy użytkownik korzystał z aplikacji mobilnej e-TOLL PL, opłata była pobierana do godziny 23:59 na podstawie przesłanych danych geolokalizacyjnych, natomiast od 1 lipca 2023 r. od godziny 00:00 przejazd jest realizowany bezpłatnie.

Przykład 1: Użytkownik korzystający z aplikacji mobilnej e-TOLL PL rozpoczął przejazd 30 czerwca 2023 r. o 23:30 (do godz. 23:59 przejazd jest płatny) i zakończył 1 lipca 2023 r. o 00:15 (od godz. 00:00 przejazd jest już bezpłatny).

Przykład 2: Użytkownik kupił e-bilet autostradowy i rozpoczął przejazd 30 czerwca 2023 r. o 23:30 i zakończył 1 lipca 2023 r. o 00:15. Środki za wykorzystany e-bilet autostradowy, nie podlegają zwrotowi, ponieważ przejazd się rozpoczął.

Pojazdy lekkie zarejestrowane w systemie e-TOLL

Użytkownicy pojazdów lekkich, którzy opłacali swoje przejazdy odcinkami autostrad A2 (Konin-Styków) i A4 (Wrocław-Sośnica), przekazując dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL za pomocą aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń OBU/ZSL, mogą:

 • wyrejestrować konto rozliczeniowe dla pojazdu lekkiego poprzez:
 1. Wybranie pola Dezaktywuj konto w zakładce Konta rozliczeniowe za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta oraz dołączenie uzupełnionego i podpisanego Formularza wyrejestrowania użytkownika e-TOLL, który jest do pobrania w zakładce Formularze i wzory dokumentów,
 2. Wysłanie uzupełnionego i podpisanego Formularza wyrejestrowania użytkownika e-TOLL, który jest do pobrania w zakładce Formularze i wzory dokumentów za pomocą:
  • ­formularza kontaktowego dostępnego w Internetowym Koncie Klienta lub na stronie etoll.gov.pl wybierając w kategorii Finansowe temat Zwrot środków z konta rozliczeniowego e-TOLL – Zamknięcie konta,
  • maila na adres kontakt@etoll.gov.pl.
 3. Wizytę w Miejscu Obsługi Klienta.
 • wyrejestrować (zamknąć) konto podmiotu, co jest jednoznaczne z dezaktywacją (zamknięciem) wszystkich posiadanych kont rozliczeniowych poprzez:
 1. Wybranie pola Zamknij konto podmiotu w zakładce Zarządzaj podmiotem w Internetowym Koncie Klienta.
 2. Wysłanie uzupełnionego i podpisanego Formularza wyrejestrowania użytkownika e-TOLL, który jest do pobrania w zakładce Formularze i wzory dokumentów ze wskazaniem do zamknięcia całego konta podmiotu za pomocą:
  • formularza kontaktowego dostępnego w Internetowy Koncie Klienta lub na stronie etoll.gov.pl wybierając w kategorii Finansowe temat Zwrot środków z konta rozliczeniowego e-TOLL – Zamknięcie konta
  • maila na adres kontakt@etoll.gov.pl,
 3. Wizytę w Miejscu Obsługi Klienta.

Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wnoszenia opłat za przejazd autostradą

Do 30 czerwca 2023 r. użytkownicy pojazdów lekkich byli zobowiązani do opłacania przejazdów płatnymi odcinkami autostrad A2 (Konin-Styków) i A4 (Wrocław-Sośnica). Za brak wniesienia opłaty za przejazd autostradą zrealizowany do 30 czerwca 2023 r., w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej przedawnia się wraz z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym opłata dodatkowa powinna zostać wniesiona.

Więcej informacji pod linkiem.

System e-TOLL nadal dla pojazdów ciężkich

System e-TOLL nadal pełni funkcję systemu do poboru opłat drogowych od pojazdów ciężkich, w tym również pojazdów osobowych z przyczepą, których DMC przekroczy 3,5 tony. Opłaty pobierane są na całej sieci dróg płatnych w Polsce objętych systemem e-TOLL, w tym również na państwowych odcinkach autostrad A2 i A4.

Wykaz wszystkich dróg płatnych w systemie e-TOLL znajduje się w zakładce Sieć dróg płatnych.

Użytkownik może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych geolokalizacyjnych do systemu:

 • za pomocą darmowej aplikacji mobilnej e-TOLL PL instalowanej na urządzeniu mobilnym,
 • lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL),
 • urządzeń pokładowych (OBU).

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Możesz skorzystać również z całodobowej infolinii e-TOLL pod numerem telefonu +48 22 24 337 77.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.