Aktualności

Przypominamy, że 30 września 2022 r. mija termin na złożenie wniosku o zwrot środków z systemu viaTOLL. Wypełnij wniosek już dziś!

23 sierpnia 2022

Przypominamy o zbliżającym się terminie zakończenia możliwości składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków z umów zawartych w systemie viaTOLL.

Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w wygaszonym systemie viaTOLL można złożyć do 30 września 2022 roku zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087 ze zm.).

Wnioski złożone po 30 września 2022 r. w zakresie kaucji i sald nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj więcej w zakładce Jak wyrejestrować się z viaTOLL.

Pamiętaj! W MOK e-TOLL nie możesz zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.