Aktualności

Informacje dla operatorów kart flotowych

29 lipca 2021

  • Szef KAS informuje, że jest obecnie na końcowym etapie przygotowywania rozporządzenia, które umożliwi dostawcom kart flotowych bezpośrednią integrację usługi FCI z nowym systemem poboru opłat drogowych e-TOLL.
  • Rozpoczęcie świadczenia tej usługi planowane jest na 1 lipca 2022 r.
  •  Do tego czasu jedyną możliwością połączenia z e-TOLL będzie świadczenie usług za pośrednictwem integratora – konsorcjum PolCam Systems i Hilltech.
  • Każdy Dostawca, który będzie zainteresowany przystąpieniem do bezpośredniej integracji z Szefem KAS, zobowiązany będzie do realizacji zadań określonych w harmonogramie.
  • Harmonogram procesu integracji bezpośredniej został zaprezentowany poniżej.

 

Harmonogram integracji Dostawców Kart Flotowych z e-TOLL