Správy

Zariadenia ELS využívané na potreby systému SENT.

1 januára 0001

V nadväznosti na správy informujúce o ukončení platnosti starých služieb ELS určených pre potreby systému SENT informujeme o ďalšej etape prác.

Od. 17 decembra toto roku:

  • plánuje sa odhlásenie zariadenia z tzv. staré služby ELS;
  • geolokačné údaje zo zariadení ELS registrovaných v starých službách ELS nebudú systémom SENT-GEO akceptované;
  • Lokátor ELS registrovaný v starých službách ELS nie je možné použiť pre potreby systému SENT a použiť vo formulároch dostupných na PUESC.

Ak ste prevádzkovateľom ELS:

  • na e-mailovú adresu priradenú vášmu účtu PUESC vám zašleme zoznam zariadení ELS registrovaných v starých službách ELS, ktoré budú odhlásené;
  • od 17. decembra tohto roku nebude možné prenášať geolokačné údaje zo zariadení registrovaných v starých službách ELS do SENT-GEO.

Ak ste operátor, ktorý používa zariadenia ELS pre systém SENT:

  • uistite sa, že zariadenie ELS, ktoré používate, je zaregistrované a správne nakonfigurované v nových službách ELS;
  • Nezabúdajte, že používateľ lokátora ELS je zo zákona z 9. marca 2017 o monitorovacom systéme pre cestnú a železničnú nákladnú dopravu a obchodovanie s vykurovacími palivami (Z. z. z roku 2021, pol. 1857) povinný poskytnúť aktuálne geolokačné údaje dopravných prostriedkov.

Pripomíname, že v súčasnosti existuje jedna aplikácia pre systémy e-TOLL a SENT a je možné využívať lokátory ELS registrované len v rámci nových služieb ELS. Viac informácií sa nachádza v Novinky