Sadzby

Výška elektronického mýta závisí od maximálnej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo súpravy vozidiel (napr. vozidlo s prívesom) a od emisnej triedy vozidla.

Môžete využiť aj Klasifikátor vozidiel, ktorý umožňuje vypočítanie sadzby elektronického mýta pomocou jednoduchého konifgurátora parametrov vozidla, ktoré majú vplyv na výšku mýta.

Výška sadzieb elektronického mýta pre štátne komunikácie triedy A a S alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Kategória vozidla

v súlade s Triedou vozidiel v EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t a menej ako 12 t

0,40

0,35

0,28

0,20

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 12 t

0,53

0,46

0,37

0,27

Autobusy s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 bez ohľadu na prípustnú hmotnosť

0,40

0,35

0,28

0,20

Výška sadzieb elektronického mýta pre štátne komunikácie triedy GP a G alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Kategória vozidla

Sadzba elektronického mýta za jazdu 1 km štátnej komuniácie (v PLN) v súlade s Triedou vozidiel v EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou

viac ako 3,5 t a menej a ko 12 t

0,32

0,28

0,22

0,16

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou

minimálne 12 t

0,42

0,37

0,29

0,21

Autobusy s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 bez ohľadu na prípustnú

hmotnosť

0,32

0,28

0,22

0,16