Sadzby

Výška elektronického mýta závisí od maximálnej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo súpravy vozidiel (napr. vozidlo s prívesom) a od emisnej triedy vozidla.

Môžete využiť aj Klasifikátor vozidiel, ktorý umožňuje vypočítanie sadzby elektronického mýta pomocou jednoduchého konifgurátora parametrov vozidla, ktoré majú vplyv na výšku mýta.

V súlade s oznámením Ministra infraštruktúry z 29. novembra 2022 sa od 1. januára 2023 menia sadzby mýta na cestách pre ťažké vozidlá, t.j. elektronickej platby. Odporúčame vám, aby ste si prečítali oznámenie o tejto záležitosti dostupné v Správach.

Výška sadzieb elektronického mýta pre štátne komunikácie triedy A a S alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Kategória vozidla

Sadzba elektronického mýta za jazdu 1 km štátnej komuniácie (v PLN) v súlade s Triedou vozidiel v EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t a menej ako 12 t

0,48

0,42

0,34

0,24

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 12 t

0,64

0,55

0,45

0,33

Autobusy s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 bez ohľadu na prípustnú hmotnosť

0,48

0,42

0,34

0,24

Výška sadzieb elektronického mýta pre štátne komunikácie triedy GP a G alebo ich úseky, na ktorých sa vyberá elektronické mýto

Kategória vozidla

Sadzba elektronického mýta za jazdu 1 km štátnej komuniácie (v PLN) v súlade s Triedou vozidiel v EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 t a menej ako 12 t

0,39

0,34

0,27

0,20

Motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou minimálne 12 t

0,50

0,45

0,36

0,25

Autobusy s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 bez ohľadu na prípustnú hmotnosť

0,39

0,34

0,27

0,20