Platby;

 • Platobné spôsoby v systéme e-TOLL sú možné použitím jedného z nasledujúcich platobných spôsobov v závislosti od režimu účtu, ktorý máte:

  1. predplatený účet:

  a) platobná karta

  b) flotilová karta

  c) hotovosť

  d) bankový prevod (ďalšie dobitia)

  e) rýchle online platby

  Dobití účtu uživatele bankovním převodem je možné pouze na uvedené individuální číslo bankovního účtu vygenerované při registraci do systému, po vytvoření financování, tedy dobití jinou platební metodou než bankovním převodem.  Na rozdiel od iných spôsobov platby nie je používateľský účet nabitý okamžite, preto je užívateľ povinný pred využitím spoplatnenej cesty overiť, či už bol jeho účet nabitý.

  1. účet s odloženou lehotou splatnosti

  a) flotilová karta

  b) bankový prevod

  Možnost pro uživatele označit kartu flotily jako způsob zúčtování plateb vyplývajících ze vzniku finančních závazků souvisejících s elektronickým mýtným je implementována provozovatelem flotilového systému, v jehož rámci jsou akceptovány transakce provedené kartou flotily.

  Pokud jako způsob platby používáte bankovní převod, náklady na převod hradí uživatel.

 • TJe to účet, na ktorom mýto účtované za jazdu priradených k účtu používateľa vozidiel po úsekoch spoplatnenej cestnej siete znižujú úroveň predtým nabitých finančných prostriedkov na účte užívateľa.
  Minimálne požadované dobitie zostatku v systéme e-TOLL je k dispozícii od čiastky 20,00 PLN.
  Minimálny varovný prah je 100 PLN (poznámka: používateľ môže nastaviť minimálny varovný prah na vyššej úrovni.)
  Maximálne dobitie v systéme e-TOLL je obmedzené na súčin 1000 PLN a počet vozidiel evidovaných na dobíjanom bilingovom účte dobitia, napr. na účte, na ktorom je zaregistrovaných 5 vozidiel, nesmie maximálna dobíjacia čiastka prekročiť 5 000 PLN. Táto hodnota je zároveň maximálnym zostatkom na fakturačnom účte, takže ak používateľ už má na účte finančné prostriedky, dobíjaná čiastka by sa mala znížiť o túto hodnotu.

 • Ak fakturačný účet nemá finančné prostriedky na pokrytie nákladov na cesty mýtneho užívateľom, je užívateľ povinný zaplatiť elektronické mýto dobitím svojho účtu IKK pred začatím jazdy po spoplatnenej ceste. Nedostatok prostriedkov môže doplniť najneskôr do 3 dní po skončení cesty.

 • Účet s odloženou lehotou splatnosti je účet, ktorého používateľ po použití spoplatnenej cestnej siete realizuje platby za všetky vozidlá zaregistrované v rámci tohto účtu po skončení zúčtovacieho obdobia (1 mesiac), a to do 14 dní odo dňa vystavenia ťarchopisu na dané obdobie.  Účet sa vytvára na základe registrácie v systéme e-TOLL a môže sa vzťahovať na jedno alebo viac vozidiel.  Na registráciu účtu s odloženou lehotou splatnosti je potrebné povinné finančné zabezpečenie. 

  Toto môže mať formu:

  • bankovej záruky.
  • poistnej záruky
  • finančnej platby
 • Elektronické mýto je verejný poplatok (čl. 5 ods. 1 zákona o verejných financiách, Z.z. 2019, pol. 869, v platnom znení), ktorý účtuje Vedúci NDS, a preto sa naň nevzťahuje zákon o DPH. Ťarchopis (tiež elektronický dostupný v IKK) je oficiálnym účtovným dokladom a môže byť súčasťou účtovných kníh spoločnosti.

 • Odporúčame vám použiť interaktívnu kalkulačku mýta, ktorá je k dispozícii na adrese www.etoll.gov.pl. Vďaka nej môžete jednoducho určiť predpokladané mýto pre spoplatnenú cestu zadaním parametrov vozidla a plánovanej trasy.

 • Zostatok môžete skontrolovať prostredníctvom internetového zákazníckeho účtu a mobilnej aplikácie e-TOLL PL, ako aj počas rozhovoru s konzultantom Telefonického zákazníckeho centra.
  História jázd po spoplatnených cestách a vyúčtovaného mýta je k dispozícii na Internetovom zákazníckom účte.

 • V prípade účtu s odloženou lehotou platnosti, ak používateľ nezaplatí elektronického mýto včas, môže byť vybrané zo zabezpečenia, ktoré zaplatil. Súčasne bilingové účty zahrnuté v Sade bilingových účtov prestanú byť byť aktívnymi účtami v režime s odloženou lehotou splatnosti a budú im vytvorené nezabezpečené predplatené účty so zostatkom vo výške 0 PLN. V takom prípade bude používateľ povinný dodržiavať podmienky pre tento typ používateľského účtu. Neuhradenie včas elektronického mýta bude mať za následok nutnosť zaplatiť úroky za celé obdobie meškania.
  bude vystavený sankciám zo strany Generálneho inšpektorátu pre cestnú dopravu (GITD).

 • V zákazníckych miestach môžete dobiť svoj zostatok na bilingovom účte a zaplatiť za ťarchopis v hotovosti. Elektronické mýto je vyberané systémom e-TOLL a jeho vyúčtovanie prebieha vybratím sumy zo zostatku na bilingovom účte alebo účtovaním poplatku v režime odloženej lehoty splatnosti.

 • Systém elektronického výberu mýta e-TOLL funguje na báze satelitnej technológie GNSS a bezdrôtového prenosu dát, slúži na úhradu elektronického mýta pre ťažké vozidlá a mýta za jazdu diaľnicou pre ľahké vozidlá. Je plne integrovaný s už implementovanými systémami Ministerstva financií o.i. ANPRS alebo SENT. Výška elektronického poplatku sa vypočíta na základe geolokačných údajov poskytnutých do systému. Systém umožňuje tiež platiť mýto za jazdu diaľnicou na úsekoch A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Pre užívateľov ľahkých vozidiel (platiacich mýto za diaľnicu) bol od 1. decembra umožnený 2. spôsob platby - nákup e-ticketu alebo, analogicky ako pri elektronickom mýte, poskytovaním globalizačných údajov pomocou aplikácie e-TOLL Aplikácia PL alebo zariadení OBU alebo ELS povolených do systému. Technológie použité v e-TOLL umožnili zaviesť jazdu free flow na spoplatnených diaľniciach, bez bariér, a tým vypnúť systém manuálneho výberu mýta. V prípade niektorých koncesných úsekov je zavedený systém typu videotolling založený na technológii OCR (kamera, ktorá automaticky číta evidenčné číslo auta). Ak sa k bráne blíži vozidlo, ktoré má možnosť zaplatiť mýto, napríklad pomocou aplikácie spolupacujúcej s daným systémom, závora sa automaticky zdvihne.  Využitie technológie videotolling v e-TOLL by si vyžiadalo vybudovanie samostatného, ​​nezávislého IT systému, ktorý by obsluhoval vodičov len na úsekoch A2 a A4, a integráciu systému s už fungujúcim systémom e-TOLL. Treba tiež zdôrazniť, že riešenia použité v e-TOLL umožňujú plynulý prejazd diaľnicou bez nutnosti budovania a údržby mýtnic a prispievajú tak k zvyšovaniu kapacity týchto diaľničných úsekov a zvyšovaniu pohodlia jazdy pre vodičov, ktorí nebudú byť dlhšie nútení stáť v dopravnej zápche pred vjazdom na diaľnicu.