Správy

Dopravca, nečakajte s registráciou v e-TOLL

23 júla 2021

  • Do 30. septembra platí prechodné obdobie, v ktorom budú fungovať dva systémy -
    e-TOLL a viaTOLL.
  • Okrem zľavy na nákup zariadení OBU/ELS, pripravilo Ministerstvo financií a Národná daňová správa balík ďalších uľahčení pre dopravcov.
  • Odporúčame zmeniť viaTOLL a e-TOLL a nenechávať to na poslednú chvíľu.

Od 24. júna 2021 v systéme e-TOLL je možné platiť mýto za jazdu nákladným vozidlom po spoplatnených úsekoch štátnych ciest a za jazdu ťažkým a ľahkým vozidlom po spoplatnených úsekoch diaľnic Konin-Stryków (A2) a Wrocław – Sośnica (A4). Od tohto dňa sú všetky služby e-TOLL dostupné pre používateľov.

K dispozícii používateľov e-TOLL je postupne rozširovaná siť Zákazníckych miest a celodenná infolinka.

viaTOLL len do 30. septembra

- Nepredpokladáme predĺženie prechodného obdobia. Doterajší systém pre ťažké vozidlá, viaTOLL sa zruší 30. septembra 2021. To poskytuje dopravcom čas, aby sa pripravili na fungovanie v novom systéme a prechod do e-TOLL v najpohodlnejšom pre nich termíne. Odporúčam však aby to nerobiť na poslednú chvíľu, tesne pred konečným dátumom. Aby povzbudiť dopravné odvetvie k používania e-TOLL, okrem existujúcej zľavy na zariadenie OBU/ELS, ponúkame ďalší balík uľahčení  – informuje vedúca Národnej daňovej správy Magdalena Rzeczkowska.

Systém využíva už cca. 65 tisíc vozidiel. 2 milióny – toľko kilometrov prešli vodiči platiac mýtne v e-TOLL.

Do 30. septembra tohto roku budú používatelia viaTOLL obsluhovaní podľa doterajších pravidiel. Povzbudzujeme, aby sa v tomto období vyregistrovať v systéme viaTOLL a vrátiť zariadenie OBU. Po 30. septembra bude vrátenie zostatku a kaucie realizované len po predložení elektronickej žiadosti.

Registrácia v e-TOLL

Registrácia v systéme e-TOLL je možná už od 25. mája súčasného roku na webových stránkach etoll.gov.pl. Malo by sa zvoliť zariadenie, pomocou ktorého budú gelokalizačné údaje poskytované do nového systému. Každý vodič bue mohol využiť na tento účel aplikáciu e-TOLL PL alebo zariadenia OBU a ELS ponúkané externými dodávateľmi.

Mobilnú aplikáciu e-TOLL PL je možno stiahnuť v obchodoch Google Play a App Store. Zariadenie OBU a ELS sa súčasne distribuujú schválenými dodávateľmi. Úplný zoznam dodávateľov:

Ďalšie uľahčenia pre dopravcov

Počas zasadnutia Komisie verejných financií a prvého vládneho čítania návrhu na zmenu zákona o investičných fondocha správe alternatívnych investičných fondov a zákona o obchodovaní s finančnými nástrojmi (dokument č. 1358), boli navhrnuté zmeny, ktoré zavádzajú ďalšie uľahčenia pre dopravcov.

Navrhuje sa, abyv prechodnom období v systéme e-TOLL boli znížené o 25% sadzby mýta za jazdu diaľnicou a elektronického mýta, vzhľadom k súčasne platným.

Realizovaný bol tiež postulát dopravcov, ktorý sa týka obmedzenia následkov prípadných porúch gelokalizačného zariadenia. Používatelia budú môcť zaplatiť zajazdu bez poskytovania údajov k systému a pokračovať v jazde bez zariadenia GPS. Vo výnimočných prípadoch, napr. prepravy živého tovaru, bude možné pokračovanie v jazde bez nutnosti odbočiť zo spoplatnenej cesty napr. na najbližšie parkovisko a potom zaplatenie za jazdu v priebehu 3 dní od jej ukončenia.

Zľava pre dopravcov už platí

Predpisy, ktoré zavedli zľavu na nákup zariadení OBU/ELS platia odo dňa 29. júna 2021.

Možno odpočítať od príjmu vynaložené v 2021 náklady na nákup OBU/ELS (nákup, lízing)
a ich údržby napr. náklady na predpolatné. Výška odpočtu bude závisieť na počte vlastnených zariadení OBU/ELS. Maximálna výška zľavy je 500 PLN (netto) za každé vozidlo daňovníka, ktorý v 2021 vykonal jazdu a zplatil za ňu elektronicky.