Pomoc

S cieľom hlásiť reklamáciu môžu používatelia systému e-TOLL a e-ticket využiť jednu z nižišie uvedených foriem kontaktu:

Online

  • formulár prihlášky je dostupný v zákazníckej zóne (po prihlásení na stránkach etoll.gov.pl)
  • kontaktný formulár dostupný na stránkach etoll.gov.pl (pre používateľov neregistrovaných v systéme e-TOLL)
  • e-mailová správa, odoslaná na adresu kontakt@etoll.gov.pl

Telefonické zákaznícke centrum

  • telefonické hlásenie prostredníctvom kontaktu s Telefonickým zákazníckym centrom (TZC poskytuje informácie v poľštine, angličtine, nemčine a ruštine):
    • +48 22 24 337 77 - číslo určené užívateľom z Poľska a zo zahraničia, hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora

Poštou

  • prihláška odoslaná na adresu: Ministerstvo financií, Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.S cieľom rýchleho odoslania Vašej veci k správnemu oddeleniu, prosím aby ste uviedli na obálke informácu „týka sa systému e-TOLL“

 

Prihlášky používateľov e-TOLL, ktoré sa predkladajú mailom a poštou by mali obsahovať identifiačné údaje používateľa, tj. identifikátor zákazníka a/alebo číslo bilingového účtu.

Žiadosti používateľov e-ticket podané e-mailom alebo poštou by mali obsahovať identifikačné údaje používateľa, t. j. meno a priezvisko žiadateľa a evidenčné číslo vozidla a identifikačné e-ticket.

 Všeobecné informácie

Odpovede na otázky užívateľov udeľujeme v poľštine a angličtine. Každá otázka alebo hlásenie dostáva individuálne číslo, ktoré umožňuje  sledovať stav veci.