Kaip išsiregistruoti iš viaTOLL

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 30 d. baigėsi prašymų grąžinti ar pervesti užstato ar balanso lėšas iš „viaTOLL“ sistemos pateikimo terminas. Visi prašymai pateikti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. bus išnagrinėti. Lėšų grąžinimo ar pervedimo terminas tai 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos. Finansų ministerijos darbuotojai deda visas pastangas, kad prašymų įvykdymo laikas būtų kuo trumpesnis.

Vadovaujantis 12 str. 7 įst. 2020 m. gegužės 6 d. įstatymo dėl viešųjų kelių įstatymo bei kai kurių kitų įstatymų pakeitimo (O L. 2020 m. 1087 punktas su pakeitimais), lėšos likusios „viaTOLL“ naudotojų, kurie iki 2022 m. rugsėjo 30 d. nepateikė prašymo jų grąžinti ar pervesti, paskyrose yra negrąžinami ir sudaro Nacionalinio kelių fondo pajamas.

Prašymai pateikti po 2022 m. rugsėjo 30 d. nebus nagrinėjami.